1619

Stavové zemí koruny České přijímají novou společnou ústavu českého státu, který se stává konfederací

Když čeští stavové zvolili roku 1617 králem arciknížete Ferdinanda Štýrského, stoupence absolutistické vlády a nucené rekatolizace, spoléhali na jeho závazek, že bude dodržovat stavovská práva, zvláště tzv. „Majestát“ Rudolfa II. (PDF – 600 kB)

Zástupci stavů zemí České koruny přijímají novou společnou ústavu českého státu, který se stává konfederací, 1619, 31. červenec, Pražský hrad, NA, AČK, inv. č. 2328 (2. český exemplář)