Zahraniční cesty pracovníků 2021

Maďarsko — Pětikostelí (Pécs), PhDr. David Hubený, Ph.D., 16. – 19. 9. 2021

Zpráva ze zahraniční cesty do Maďarska, kterou ve dnech 16. až 19. září 2021 vykonal PhDr. David Hubený, za účelem aktivní účasti na mezinárodní konferenci „Post-war Period in Central and Eastern Europe and in World – Continuities and Discontinuities“ s příspěvkem „The Formation of the Czechoslovak Gendarmerie in Carpathian Ruthenia“.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 158 kB)


Rakousko — Vídeň, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D., Mgr. Jan Kahuda, Ph.D., 6. – 10. 9. 2021

Zpráva ze zahraniční cesty do Rakouska, kterou ve dnech 6. až 10. září 2021 vykonali PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D. a Mgr. Jan Kahuda, Ph.D., za účelem výzkumu v Rakouském státním archivu, Archivu Školského spolku Komenský, Rakouské národní knihovny.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 139 kB)


Německo — Berlín, PhDr. Zdeňka Kokošková, Mgr. Monika Sedláková, PhDr. Pavel Dufek, Ph.D., Mgr. Zora Machková, 6. 9. – 10. 9. 2021

Zpráva ze zahraniční cesty do Německa, kterou ve dnech 6. až 10. září 2021 vykonali PhDr. Zdeňka Kokošková, Mgr. Monika Sedláková, PhDr. Pavel Dufek, Ph.D., Mgr. Zora Machková, za účelem studijního pobytu v rámci výměny s německou stranou.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 184kB)