Washingtonská deklarace

Koncept deklarace nezávislosti stylizovaný a psaný Tomášem Garrigue Masarykem. 1918, 14. říjen, Washington, NA, Depozit při AČK, autograf T. G. Masaryka

Unikátní koncept deklarace nezávislosti Československa vznikl v noci ze 13. na 14. října 1918. (PDF – 8 MB)

Definitivní znění prohlášení nezávislosti československého národa, 1918, 18. říjen, SOA Třeboň,
F 1616

Dne 17. října bylo Masarykem ve Washingtonu schváleno konečné znění prohlášení
nezávislosti.