Vítejte v knihovně

Pohled do knihovny Národního archivu

Knihovna Národního archivu je veřejná knihovna. S více jak půl milionem svazků je největší archivní knihovnou v České republice. Zpřístupňuje domácí a zahraniční knihovní dokumenty, především z oborů archivnictví, dějin správy a práva, historie a pomocných věd historických.

 

Fond knihovny obsahuje:
  • knihovny předchůdců Národního archivu (bývalého Státního ústředního archivu) — Archivu země České, Ústředního archivu Ministerstva vnitra a Ústředního zemědělsko-lesnického archivu — zpřístupněné prostřednictvím online katalogu
  • knihovny zaniklých úřadů, institucí, škol, spolků, církevních řádů
  • knihovny redakčních archivů zaniklých nakladatelství (Orbis, Svoboda, Mona)
  • osobní knihovny a torza rodových knihoven
  • rozsáhlou sbírku domácích a zahraničních novin zejména z 19. a 20. století (nejstarší titul z let 1717–1731)

 

Specifické a cenné dokumenty:
  • statuty a výroční zprávy škol, muzeí, institucí, podniků
  • zákoníky, věstníky, schematismy
  • staré tisky (více jak 13 000 svazků)
  • rukopisy (asi 330 svazků)
  • prvotisky (135 titulů)

Nejvýznamnějšími historickými fondy jsou Maltézská knihovna a Knihovna pražské piaristické koleje.

 

Schodiště knihovny Národního archivu v DejvicíchRegistrace čtenářů

Knihovna Národního archivu poskytuje služby především zaměstnancům archivu a umožňuje bezplatné prezenční studium široké veřejnosti (osobám starším 15 let). Podrobnosti naleznete v knihovním řádu.

Služeb knihovny lze využívat na základě osobní registrace. Registrovaný čtenář se prokazuje čtenářským průkazem. Pro první objednávku můžete využít dočasnou  předregistraci v online katalogu.