Výzkum

Národní archiv předal v roce 2022 celkem 27 výsledků, kterých bylo dosaženo při řešení výzkumných aktivit VaVaI (výzkum, vývoj a inovace) s poskytnutou podporou podle zákona č. 130/2002 Sb.