Právě vyšlo

Nedostatek odvahy ke smíru

Edice dokumentů k pokusům o česko-německé vyrovnání 1912–1915 (2 svazky) Tato edice dokumentů zachycujících snahy o vyjednání podmínek vyrovnání mezi českou a německou stranou v Čechách navazuje na p...

Cena: 920,- Kč
K. und k. Privat- und Familiengüter unter der Regierung von Kaiser Franz Joseph I.

Kniha pojednává především o majetkových poměrech rakouského císaře Františka Josefa I. v rámci celé habsburské říše, tj. v českých, rakouských a uherských zemích. Jde o popis vývoje císařského majetku...

Cena: 460,- Kč
Paginae historiae 29/1, 2021

Doména diletantství? Sté výročí Státní archivní školy. Jedná se o monotematické číslo ke 100. výročí Státní archivní školy, jehož základem jsou příspěvky proslovené na stejnojmenné konferenci v roce ...

Cena: 110,- Kč
Krajští hejtmané v Čechách (1623) 1641–1849 – Personální obsazení

Kniha se zabývá krajskými hejtmany z hlediska personálního obsazení. Zahrnuje období od roku (1623) 1641 do roku 1849. Její důležitou součást tvoří mimo jiné přílohy č. 1–3, které podávají chronologic...

Cena: 450,- Kč
František Bláha: Stopami paměti. Torzo vzpomínek

Edice nedokončených vzpomínek Františka Bláhy (9. 6. 1896–26. 3. 1979), dlouholetého městského lé­kaře v Jihlavě, od 1948 ředitele pražské Státní, dnes Všeobecné fakultní nemocnice, poslance Národního...

Cena: 220,- Kč