Právě vyšlo

THE CZECH LANDS IN THE CENTRE OF EUROPE

Cena: 505,- Kč
ČESKÉ ZEMĚ UPROSTŘED EVROPY

Cena: 360,- Kč
Zemědělsko-lesnický archivář a historik. Na paměť PhDr. Miloslava Košťála

Publikace z volné řady věnované významným osobnostem zemědělského archivnictví a agrární historiografie. Publikace přináší celkem 10 studií Miloslava Košťála (1925–2018), významného archiváře a histor...

Cena: 220,- Kč
Marie Červinková-Riegrová, Zápisky III (1887–1889)

Třetí část edice Zápisků Marie Červinkové-Riegrové, dcery vůdce českého národa Františka Ladislava Riegra, přináší plastický obraz české společnosti a politiky v letech 1887–1889. Marie opět nechává č...

Cena: 688,- Kč
Paginae historiae 30/1, 2022

Od krize ke krizi. Československo a Evropa 1918–1922. Jedná se o monotematické číslo připravené ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR, v. v. i., jehož základem jsou příspěvky proslovené na stejno...

Cena: 287,- Kč