Právě vyšlo

Karlštejnská manská soustava v raném novověku. Dějiny a tradice.

Publikace sleduje marginalizovanou problematiku lenních soustav na královské doméně v raném novověku. A to na konkrétním příkladě karlštejnské manské soustavy v sedmnáctém století a v částečném srovná...

Cena: 355,- Kč
Historická fotografie 2022

21. ročník Historické fotografie otvírá studie Petry Medříkové popisující dějiny fotografické sbírky obrazárny Moravského zemského muzea od 19. století až do jejího uzavření v roce 1991 a předání do ...

Cena: 240,- Kč
Paginae historiae 30/2, 2022

Druhé číslo letošního ročníku časopisu Paginae historiae obsahuje celkem 4 studie, 1 materiálový text, zprávy, recenze a anotace. Studie jsou věnovány knížecím zrcadlům doby Václava IV. (Jan Vojtíšek)...

Cena: 233,- Kč
Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách

Cílem publikace je zmapovat svobodnické osídlení v Čechách v letech 1541-1654 s důrazem na uvedení konkrétních držitelů jednotlivých svobodnických dvorů. Kniha je rozvržena do dvou částí. První je věn...

Cena: 520,- Kč
Transformace digitálních prostorových dat pro účely trvalého uložení v digitálním archivu (Verze 1.0)

Jedná se o souhrnnou metodiku, která vznikla v rámci projektu TA ČR ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i a je určena zejména zájemcům z řad archivářů a tvůrců geodat. K...

Cena: Zdarma