Právě vyšlo

Paginae historiae 27/2, 2019

Československo-rakouské vztahy ve 20. století Národní archiv ohlašuje vydání druhého čísla letošního ročníku časopisu Paginae historiae. Toto číslo je věnováno tematice československo-rakouských vzta...

Cena: 205,- Kč
Paginae historiae 27/1, 2019

K životnímu jubileu PhDr. Evy Drašarové, CSc. Toto číslo bylo připraveno jako pocta k významnému životnímu jubileu ředitelky Národního archivu PhDr. Evy Drašarové, CSc. Obsahuje celkem 45 odborných s...

Cena: 270,- Kč
C. a k. soukromé a rodinné statky za vlády císaře Františka Josefa I.

Kniha pojednává především o majetkových poměrech rakouského císaře Františka Josefa I. v rámci celé habsburské říše, tj. v českých, rakouských a uherských zemích. Jde o popis vývoje císařského majetku...

Cena: 235,- Kč
Obchodování v srdci Evropy, o dějinách a pramenech československo-německých hospodářských vztahů (1918–1992)

Kolektivní monografie Obchodování v srdci Evropy, o dějinách a pramenech československo-německých hospodářských vztahů (1918–1992), Pavel Dufek (ed.) pojednává o různých aspektech československo-němec...

Cena: 123,- Kč
Historická fotografie 2018

V 17. ročníku Historické fotografie se můžete těšit na studii Momentka a svět výtvarného umění okolo roku 1900, v níž Romana Pospíšilová rozebírá vztah malířů Karla Špillara, Jana Dědiny, Tavíka Frant...

Cena: 280,- Kč