Právě vyšlo

Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud imperatorem 1592–1628, Tom. I., Epistulae et acta Cesaris Speciani 1592–1598, Pars IV. Januar 1595 – Juni 1595, Pars V. Juli 1595 – Dezember 1595

Svazky IV. a V. edice korespondence papežského nuncia u císařského dvora v Praze Cesare Speciana jsou výsledkem studia rukopisů uložených ve Vatikánském archivu, Vatikánské knihovně, Archivu Doria Lan...

Cena: 950,- Kč
Paginae historiae 31/1, 2023

Krize a stát. Na příkladu Československa v meziválečném období. Jedná se o monotematické číslo připravené ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR, v. v. i., jehož základem jsou příspěvky proslove...

Cena: 319,- Kč
Karlštejnská manská soustava v raném novověku. Dějiny a tradice.

Publikace sleduje marginalizovanou problematiku lenních soustav na královské doméně v raném novověku. A to na konkrétním příkladě karlštejnské manské soustavy v sedmnáctém století a v částečném srovná...

Cena: 355,- Kč
Historická fotografie 2022

21. ročník Historické fotografie otvírá studie Petry Medříkové popisující dějiny fotografické sbírky obrazárny Moravského zemského muzea od 19. století až do jejího uzavření v roce 1991 a předání do ...

Cena: 240,- Kč
Paginae historiae 30/2, 2022

Druhé číslo letošního ročníku časopisu Paginae historiae obsahuje celkem 4 studie, 1 materiálový text, zprávy, recenze a anotace. Studie jsou věnovány knížecím zrcadlům doby Václava IV. (Jan Vojtíšek)...

Cena: 233,- Kč