Právě vyšlo

Paginae historiae 31/2, 2023: K životnímu jubileu PhDr. Aleny Pazderové

Číslo 31/2  Paginae historiae  bylo připravené k poctě významného životního jubilea dlouholeté pracovnice Národního archivu Aleny Pazderové. Celkem 15 studií je věnováno především tématům, kterými se ...

Cena: 221,- Kč
Havel na Hrad. Příběh roku 1989

Publikace se snaží v určité zkratce přiblížit čtenáři mnohdy nepřehledné dění roku 1989 a zároveň vyprávět osobní příběh Václava Havla i příběh samotného roku 1989. Většina dokumentů použitých v publi...

Cena: 900,- Kč
Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud imperatorem 1592–1628, Tom. I., Epistulae et acta Cesaris Speciani 1592–1598, Pars IV. Januar 1595 – Juni 1595, Pars V. Juli 1595 – Dezember 1595

Svazky IV. a V. edice korespondence papežského nuncia u císařského dvora v Praze Cesare Speciana jsou výsledkem studia rukopisů uložených ve Vatikánském archivu, Vatikánské knihovně, Archivu Doria Lan...

Cena: 950,- Kč
Ondřej Franta. Vězněm ve střední Asii

Edice pamětí katolického kněze P. Ondřeje Franty (1869–1939) na období I. světové války, které strá­vil jako vrchní polní kurát na ruské frontě, později v ruském zajetí. Ondřej Franta byl rovněž význa...

Cena: 360,- Kč
Paginae historiae 31/1, 2023

Krize a stát. Na příkladu Československa v meziválečném období. Jedná se o monotematické číslo připravené ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR, v. v. i., jehož základem jsou příspěvky proslove...

Cena: 319,- Kč