Právě vyšlo

František Bauer: Život proti zkáze. Torzo pamětí novináře 1925–1945.

Paměti novináře, historika a publicisty Františka Bauera (1897–1967), redaktora deníku Národní politika, předsedy Národního svazu novinářů, docenta Vysoké školy politické a sociální, historika zabývaj...

Cena: 370,- Kč
Formy a proměny diplomatické produkce v novověku III. Diplomatika a proměny kulturní krajiny v novověku (1500–1945)

Národní archiv vydal ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK sborník z konference Diplomatika a proměny kulturní krajiny v novověku (1500–1945), která se konala v Národním archivu dne 7. listopadu 20...

Cena: 130,- Kč
Úřady oberlandrátů v systému okupační správy v Protektorátu Čechy a Morava a jejich představitelé

Slovník představitelů úřadů oberlandrátů v Protektorátu Čechy a Morava je doplněn o edici nejdůležitějších dokumentů vztahující se k vývoji protektorátní okupační správy na úrovni oberlandrátů. Tedy ú...

Cena: 370,- Kč
Václav Davídek – Cestou necestou

Edice dosud nepublikovaných pamětí Václava Davídka – historika, archiváře, kronikáře, etnografa, kartografa, genealoga a demografa z let 1913–1973, jejichž rukopis je uložen v Národním archivu. Jedná ...

Cena: 320,- Kč
KRAJINA A URBANISMUS NA RUKOPISNÝCH PLÁNECH Z 18. STOLETÍ

Interdisciplinární monografie prezentuje dochované plány židovského osídlení z let 1727-1728.  Budovy a objekty zobrazené na plánech vytvářely a dodnes sehrávají výraznou roli při představě obrazu kul...

Cena: 765,- Kč