Právě vyšlo

Paginae historiae 29/1, 2021

Doména diletantství? Sté výročí Státní archivní školy. Jedná se o monotematické číslo ke 100. výročí Státní archivní školy, jehož základem jsou příspěvky proslovené na stejnojmenné konferenci v roce ...

Cena: 110,- Kč
Krajští hejtmané v Čechách (1623) 1641–1849 – Personální obsazení

Kniha se zabývá krajskými hejtmany z hlediska personálního obsazení. Zahrnuje období od roku (1623) 1641 do roku 1849. Její důležitou součást tvoří mimo jiné přílohy č. 1–3, které podávají chronologic...

Cena: 450,- Kč
František Bláha: Stopami paměti. Torzo vzpomínek

Edice nedokončených vzpomínek Františka Bláhy (9. 6. 1896–26. 3. 1979), dlouholetého městského lé­kaře v Jihlavě, od 1948 ředitele pražské Státní, dnes Všeobecné fakultní nemocnice, poslance Národního...

Cena: 220,- Kč
Archiv České koruny, díl VI/1 (1419–1458), regestová část

Díl VI/1 regestové části ediční řady Archiv České koruny: Edice faksimilí, který zaujímá období let 1419–1458. V úvodu je popsán vývoj korunního archivu v dané době. Regestové záznamy byly vypracov...

Cena: 380,- Kč
Poutní areál P. Marie Vítězné. 400 let od bitvy na Bílé hoře

Katalog k výstavě Národního archivu k výročí 400 let od bitvy na Bílé hoře. Výstava byla připravena ve spolupráci s klášterem benediktinek Venio, Opatství Proměnění Páně. V katalogu jsou prezentová...

Cena: 236,- Kč