Právě vyšlo

Karel Kazbunda: Mé archivní poslání ve Vídni 1919–1923

Paměti českého archiváře Karla Kazbundy (1888–1982) jsou podrobnou kronikou jeho činnosti ve funkci československého delegáta pro provádění archivní a spisové rozluky ve Vídni v letech 1919–1923. Publ...

Cena: 610,- Kč
Z historie habsburské linie v Toskánsku. Ludvík Salvátor Toskánský (1847–1915)

Biografie habsburského arcivévody Ludvíka Salvátora Toskánského (1847–1915) je první česky psanou biografií tohoto významného vědce a cestovatele. Publikace je vyústěním dlouholetého autorčina výzkumu...

Cena: 365,- Kč
Slovník představitelů politické správy v Čechách v letech 1849–1918

Slovník představitelů politické správy v Čechách v letech 1849-1918 obsahuje více než tisícovku biografických hesel vedoucích státních činitelů v Čechách, působících v tzv. politických úřadech. Vedle ...

Cena: 650,- Kč
František Bauer: Život proti zkáze. Torzo pamětí novináře 1925–1945.

Paměti novináře, historika a publicisty Františka Bauera (1897–1967), redaktora deníku Národní politika, předsedy Národního svazu novinářů, docenta Vysoké školy politické a sociální, historika zabývaj...

Cena: 370,- Kč
Formy a proměny diplomatické produkce v novověku III. Diplomatika a proměny kulturní krajiny v novověku (1500–1945)

Národní archiv vydal ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK sborník z konference Diplomatika a proměny kulturní krajiny v novověku (1500–1945), která se konala v Národním archivu dne 7. listopadu 20...

Cena: 130,- Kč