Právě vyšlo

Paginae historiae 27/1, 2019

K životnímu jubileu PhDr. Evy Drašarové, CSc. Toto číslo bylo připraveno jako pocta k významnému životnímu jubileu ředitelky Národního archivu PhDr. Evy Drašarové, CSc. Obsahuje celkem 45 odborných...

Cena: 270,- Kč
C. a k. soukromé a rodinné statky za vlády císaře Františka Josefa I.

Kniha pojednává především o majetkových poměrech rakouského císaře Františka Josefa I. v rámci celé habsburské říše, tj. v českých, rakouských a uherských zemích. Jde o popis vývoje císařského majetku...

Cena: 235,- Kč
Obchodování v srdci Evropy, o dějinách a pramenech československo-německých hospodářských vztahů (1918–1992)

Kolektivní monografie Obchodování v srdci Evropy, o dějinách a pramenech československo-německých hospodářských vztahů (1918–1992), Pavel Dufek (ed.) pojednává o různých aspektech československo-němec...

Cena: 123,- Kč
Historická fotografie 2018

V 17. ročníku Historické fotografie se můžete těšit na studii Momentka a svět výtvarného umění okolo roku 1900, v níž Romana Pospíšilová rozebírá vztah malířů Karla Špillara, Jana Dědiny, Tavíka Frant...

Cena: 280,- Kč
Paginae Historiae 26/1, 2018

Číslo 1/2018 obsahuje celkem 8 studií, 4 materiálové texty, zprávy, recenze a anotace. Studie jsou věnovány diplomacii Jana Lucemburského směrem k rakouským zemím (Lucie Vojtíšková), piaristické kolej...

Cena: 325,- Kč