Novinky

Transformace digitálních prostorových dat pro účely trvalého uložení v digitálním archivu

Název projektu: Geografické informační systémy a plnění povinností legislativy v oblasti archivnictví Č. projektu: 2020TL03000364 Kniha ve formátu PDF (2,7 MB) …...

Cena: -
Historická fotografie 2023

22. ročník Historické fotografie přináší v rámci recenzovaných studií rozverné vyprávění Yvonny Fričové, které  upoutá pozornost čtenářů dychtících po poznávání dalekých krajů a dávných kultur jejich ...

Cena: 250,- Kč
Atlas vláknin papíru

Atlas vláknin papíru je unikátním shrnutím mnohaletých zkušeností autorky, získaných v rámci průzkumu archiválií restaurovaných v Oddělení péče o fyzický stav archiválií Národního archivu a dalších in...

Cena: 420,- Kč
Čtvrtstoletí spolu. Československo a Podkarpatská Rus

Kolektivní monografie ze stejnojmenné mezinárodní konference pořádané Národním archivem v roce 2018. Přináší 37 kapitol od českých, slovenských a ukrajinských autorů pojednávajících o politickém, s...

Cena: 420,- Kč
Paginae historiae 31/2, 2023: K životnímu jubileu PhDr. Aleny Pazderové

Číslo 31/2  Paginae historiae  bylo připravené k poctě významného životního jubilea dlouholeté pracovnice Národního archivu Aleny Pazderové. Celkem 15 studií je věnováno především tématům, kterými se ...

Cena: 221,- Kč