Labyrintem dějin českých zemí

Play Video

Archivní depozitáře ukrývají mnoho pokladů v podobě písemností, fotografií, filmů i zvukových záznamů, které vyprávějí příběhy z dávné i nedávné minulosti. Čas od času je lze spatřit na archivních výstavách, ty jsou však jen krátkodobé, ale při jejich přípravě shromáždíme mnohem více zajímavých archiválií, které se na výstavu nevejdou nebo se pro ten účel zdají být nepatřičné.

Moderní technologie umožňují mnohem více. Formou multimediálních webových prezentací budeme postupně představovat archiválie vypovídající o historických událostech více či méně významných, často pozapomenutých, ale i obecně známých.

Snad se nám časem podaří poskládat z jednotlivých střípků ucelenější obraz tisícileté historie českých zemí.

 


 

Váš názor nás zajímá labyrint@nacr.cz