1749, 1. květen

List Marie Terezie nejvyššímu českému kancléři hraběti Harrachovi

Portrét Marie Terezie jako korunované české královny,s alegorickými postavami a pohledem na Prahu. NA, Sbírka grafiky

Císařovna Marie Terezie seznamuje formou vlastnoručně podepsaného dopisu (datován 1. května 1749) nejvyššího českého kancléře hraběte Bedřicha Harracha s reformou úřadů politické správy, financí a soudnictví. (PDF – 3,2 MB)

List Marie Terezie nejvyššímu českému kancléři hraběti Harrachovi o reformě úřadů politické správy, financí a soudnictví, 1749, 1. květen, NA, ČG–Contr. 1748-1755, A 1/10, inv. č. 49, kart. 1