Redakční rada

Vedoucí redaktor

PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D.
ředitel Národního archivu

Výkonná redaktorka

ThDr. Mgr. Šárka Steinová, Th.D.
Národní archiv

Členové

PhDr. Emilie Benešová
Národní archiv

Prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.
Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK

Dr. Wacław Gojniczek
Instytut Historii
Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Śłąski

Mgr. Jan Kahuda, Ph.D.
Národní archiv

PhDr. Tomáš Kalina

Mgr. Jana Konvičná
Archiv hlavního města Prahy

PhDr. Jiří Křesťan, CSc.
Národní archiv

PhDr. Zlatuše Kukánová

PhDr. Lenka Matušíková

Prof. Sheilagh C. Ogilvie, FBA
Faculty of Economics University of Cambridge

Doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D.
Katedra historie FPHP TU Liberec

Mag. Zdislava Röhsner
Österreichisches Staatsarchiv – Haus-, Hof- und Staatsarchiv

PhDr. Vladimír Růžek

PhDr. Helena Sedláčková
Archiv České národní banky

Mgr. Monika Václavíková
Národní archiv

Dipl. Ing. mag. Vlasta Valeš
Wissenschaftliches Forum Tschechen in Wien

Mgr. Vlasta Měšťánková