Výroční a průběžné zprávy za rok 2022

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2022

 

V režimu zákona č. 106/1999 Sb. bylo v roce 2022 podáno21 žádostí, ve skutečnosti se však jednalo ve čtyřech případech o žádosti v režimu archivního zákona. Skutečných podání v režimu zákona o informacích bylo 17. Na žádosti byly v zákonné lhůtě poskytnuty odpovědi. Nebyla vyřizována žádná stížnost ve smyslu citovaného zákona.

 

Průběžné zprávy o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2022:

 

Dne 29. 12. 2022 obdržel Národní archiv žádost  V. V. o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Požadované informace byly poskytnuty v zákonné lhůtě.
Č. j.: NA-5281/12-2022 žádost (PDF – 684 kB) | odpověď (PDF – 2 MB)

 


 

Dne 26. 12. 2022 obdržel Národní archiv žádost  P. C. o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Požadované informace byly poskytnuty v zákonné lhůtě.
Č. j.: NA-5247/125-2022 žádost (PDF – 1,2 MB) | odpověď (PDF – 2,9 MB)

 


 

Dne 23. 12. 2022 obdržel Národní archiv žádost  D. Č. o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Požadované informace byly poskytnuty v zákonné lhůtě.
Č. j.: NA-5248/05-2022 žádost (PDF – 331 kB) | odpověď(PDF – 95 kB)

 


 

Dne 22. 12. 2022 obdržel Národní archiv žádost  D. M. o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Požadované informace byly poskytnuty v zákonné lhůtě.
Č. j.: NA-5249/12-2022 žádost(PDF – 1 MB) | odpověď (PDF – 682 kB)

 


 

Dne 13. 12. 2022 obdržel Národní archiv žádost J. H. o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Požadované informace byly poskytnuty v zákonné lhůtě.
Č. j.: NA-5145/05-2022 žádost (PDF – 13 kB) | odpověď (PDF – 101 kB) + příloha (PDF – 286 kB)

 


 

Dne 30. září 2022 obdržel Národní archiv žádost V. G., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Žádost byla s odůvodněním odmítnuta.
Č. j.: NA-3986/05-2022 žádost (PDF – 2,5 MB) | odpověď (PDF – 3,8 MB)

 


 

Dne 24. září 2022 obdržel Národní archiv žádost M. CH., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Žádost byla s odůvodněním odmítnuta.
Č. j.: NA-3929/12-2022 žádost (PDF – 521 kB) | odpověď (PDF – 3,7 MB)

 


 

Dne 7. září 2022 obdržel Národní archiv žádost M. F., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Informace požadované v první části žádosti byly poskytnuty v zákonné lhůtě. V dalších částech byla žádost s odůvodněním odmítnuta.
Č. j.: NA-3759/05-2022  žádost (PDF – 174 kB) | odpověď (PDF – 216 kB)

 


 

Dne 1. září 2022 obdržel Národní archiv žádost M. CH., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Žádost byla s odůvodněním odmítnuta.
Č. j.: NA-3574/12-2022 Žádost (PDF – 1 MB) Odpověd-1 (PDF – 2 MB), Odpověd-2 (PDF – 1,5 MB)

 


 

Dne 27. srpna 2022 obdržel Národní archiv žádost P. H., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Požadované informace byly poskytnuty v zákonné lhůtě.
Č. j.: NA-3640/11-2022 žádost (PDF – 177 kB) | odpověď (PDF – 77 kB)

 


 

Dne 24. srpna 2022 obdržel Národní archiv žádost M. CH., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Žádost byla s odůvodněním odmítnuta.
Č. j.: NA-3493/05–2022  žádost (doc – 470 kB) odpověď (PDF – 1 MB)

 


 

Dne 25. července 2022 obdržel Národní archiv žádost V. G., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Žádost byla s odůvodněním odmítnuta.
Č. j.: NA-3120/12–2022 žádost (PDF – 280 kB)odpověd (PDF – 1,4 MB)

 


 

Dne 18. července 2022 obdržel Národní archiv žádost V. G., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Žádost byla s odůvodněním odmítnuta.
Č. j.: NA-3029/12–2022  žádost (PDF – 222 kB) odpověď (PDF – 1,4 MB)

 


 

Dne 8. července 2022 obdržel Národní archiv žádost D. Š., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Požadované informace byly poskytnuty v zákonné lhůtě.
Č. j.: NA-2913/12–2022 žádost (PDF – 60 kB) | odpověď (PDF – 180 kB)

 


 

Dne 23. května 2022 obdržel Národní archiv žádost M. R. v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Požadované informace byly poskytnuty v zákonné lhůtě.
Č. j.: NA-2319/12–2022 žádost (PDF – 448 kB) |  odpověď (PDF – 743 kB)

 


 

Dne 14. 4. 2022 obdržel Národní archiv žádost  P. N. o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Požadované informace byly poskytnuty v zákonné lhůtě.
Č. j.: NA-1757/12-2022 žádost (PDF – 5 MB) | odpověď (PDF – 4,4 MB) |

 


 

Dne 9. února 2022 obdržel Národní archiv žádost Hlídač státu, z. ., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Požadované informace byly poskytnuty v zákonné lhůtě.
Č. j.: NA-764/12–2022  žádost (docx – 37 kB) | odpověď (PDF – 199 kB), příloha (PDF – 41 kB)