Kontakty

Kontakty na podatelnu, badatelny a knihovny

Vážení žadatelé, pokud se Vám nepodaří dovolat na některé z níže uvedených telefonních čísel, jsme s velkou pravděpodobností v depozitáři a připravujeme pro vás archiválie. Zkuste tedy jiné telefonní číslo, nebo zašlete svou žádost na uvedené mailové adresy. Děkujeme za pochopení.

Badatelna Dejvice 233 326 755
974 847 834
na1@nacr.cz

 

V této badatelně se předkládají fondy a sbírky od nejstarších dob převážně do roku 1850.

 

HODINY PRO VEŘEJNOST

Pondělí 9 — 17,30
Úterý 9 — 16
Středa 9 — 17,30
Čtvrtek 9 — 16
Pátek  —

 

Badatelna Chodovec 974 847 247 badatelna@nacr.cz

 

 

­‍    HODINY PRO VEŘEJNOST

Studium archiválií Prodej publikací, výdej zákazek
     Pondělí 9 — 17,30 13 — 17
     Úterý 9 — 16 9 — 13
     Středa 9 — 17,30 13 — 15
     Čtvrtek 9 — 16 9 — 13
     Pátek

 

Knihovna Chodovec 974 847 299 knihovna@nacr.cz

 

HODINY PRO VEŘEJNOST

Knihovna Dejvice 974 847 832 knihovnab@nacr.cz
Podatelna NA 974 847 240
974 847 238
fax: 974 847 214 posta@nacr.cz
Oddělení fondů samosprávy a státní správy do roku 1848 a církevních institucí

1. oddělení
vedoucí: Mgr. Jitka Křečková / tel: 974 847 837, fax: 224 324 272 / e-mail: jitka.kreckova@nacr.czna1@nacr.cz

Bartlová Lenka, Ing. 974 847 824
974 847 845
výzkumný a vývojový pracovník lenka.bartlova@nacr.cz
Čadková Iva 974 847 863 archivář iva.cadkova@nacr.cz
Dubská Jarmila, Mgr. 974 847 825 archivář jarmila.dubska@nacr.cz
HRDLIČKOVÁ Markéta, Mgr. 974 847 827 archivář marketa.hrdlickova@nacr.cz
Klímová Helena, PhDr. 974 847 834 archivář – badatelna helena.klimova@nacr.cz
Křečková Jitka, Mgr. 974 847 837 vedoucí 1. oddělení jitka.kreckova@nacr.cz
MAREŠ Petr, PhDr. et PhDr., Ph.D. 974 847 828 archivář petr.mares@nacr.cz
POVEJŠILOVÁ Gabriela 974 847 829 archivář gabriela.povejsilova@nacr.cz
SPEJCHALOVÁ Karolína 974 847 834 archivář – badatelna karolina.spejchalova@nacr.cz
TKÁČ Zdenko, Mgr. 974 847 862 archivář zdenko.tkac@nacr.cz
VÁLEK Petr, Mgr. 974 847 834
974 847 855
archivář – badatelna petr.valek@nacr.cz
VOJTÍŠEK Jan, Mgr. 974 847 862 archivář jan.vojtisek@nacr.cz
ZENKLOVÁ Kateřina, Mgr., Ph.D. 974 847 830 archivář katerina.zenklova@nacr.cz
ZICH Leoš, Mgr. et Mgr. 974 847 838 archivář leos.zich@nacr.cz
Oddělení fondů samosprávy a státní správy z let 1848–1918

2. oddělení
vedoucí: Mgr. Jan Kahuda, Ph.D. / tel: 974 847 396 / e-mail: jan.kahuda@nacr.czna2@nacr.cz

HRDINOVÁ Martina , PhDr., Ph.D. 974 847 460 archivář martina.hrdinova@nacr.cz
Hrdlička Vojtěch , Mgr. 974 847 446 archivář vojtech.hrdlicka@nacr.cz
Jílková Stanislava, Mgr., Ph.D. 974 847 447 archivář stanislava.jilkova@nacr.cz
KAHUDA Jan, Mgr., Ph.D. 974 847 396 vedoucí 2. oddělení jan.kahuda@nacr.cz
KOBLASA Pavel, Mgr. 974 847 339 archivář pavel.koblasa@nacr.cz
KRLÍN Jan, PhDr., Ph.D. 974 847 344 archivář jan.krlin@nacr.cz
LUTOVSKÁ Pavla, Mgr. 974 847 341 archivář pavla.lutovska@nacr.cz
RAŠKOVÁ Martina 974 847 448 archivář martina.raskova@nacr.cz
Oddělení fondů státní správy z let 1918–1945

3. oddělení
vedoucí: PhDr. Zdeňka Kokošková / tel: 974 847 287 / e-mail: zdenka.kokoskova@nacr.czna3@nacr.cz

DUFEK Pavel, PhDr., Ph.D. 974 847 319 archivář pavel.dufek@nacr.cz
 • Spravuje fondy ministerstev a ústředních orgánů státu po roce 1918 působících v oblasti finanční a hospodářské správy, dopravy a spojů (např. Ministerstvo financí I; Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností; Ministerstvo veřejných prací; Ministerstvo železnic I) a dále fondy zájmové samosprávy v týchž oblastech.
 • Zpracovává rešerše z oblasti hospodářské politiky, výstavby spojů a infrastruktury.
 • Odborně se zabývá hospodářskými dějinami konce 19. a ve 20. století.
HUBENÁ Lucia, Mgr. 974 847 322 archivář lucia.hubena@nacr.cz
 • Spravuje zejména fond Policejní ředitelství Praha II (tj. po roce 1918), který zahrnuje dokumenty z oblasti trestní, státoobčanské či státobezpečnostní.
 • Zpracovává rešerše týkající se evidence obyvatel Prahy do roku 1953, zjišťování osob a jejich pobytu.
HUBENÝ David, Mgr., Ph.D. 974 847 318 archivář david.hubeny@nacr.cz
 • Spravuje fondy čs. ústředních exilových úřadů z let 1939-1945 a dále fondy četnictva z období meziválečné republiky i protektorátu.
 • Zpracovává rešerše týkající se zahraničního odboje, příslušníků finanční stráže, četnictva a státní policie a osobností vojenského a politického života.
 • Odborně se zabývá dějinami exilové vlády v Londýně, Podkarpatské Rusi, bezpečnostních složek, průmyslového vlastnictví a též regionálními dějinami Podřipska, Rakovnicka a Slánska.
KOKOŠKOVÁ Zdeňka, PhDr. 974 847 287 zástupce ředitelky, vedoucí 3. oddělení zdenka.kokoskova@nacr.cz
 • Zástupkyně ředitelky, vedoucí 3. oddělení
 • Spravuje fondy ministerstev a ústředních orgánů státu po roce 1918 z oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví a tělesné výchovy či památkové péče.
 • Odborně se zabývá dějinami 20. století, zejména správními dějinami protektorátu a nacistickou perzekucí.
KOUŘIMSKÝ Jan, Mgr. 974 847 326 archivář jan.kourimsky@nacr.cz
 • Spravuje fondy justiční provenience po roce 1918 (např. Ministerstvo spravedlnosti, Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud).
 • Zpracovává rešerše pro úřední účely týkající se dohledávání osob v souvislosti s majetkovými převody.
Kruglová Naděžda, Mgr. 974 847 519 archivář nadezda.kruglova@nacr.cz
MATUŠKOVÁ Marta 974 847 288 archivář marta.matuskova@nacr.cz
 • Asistentka 3. oddělení
 • Odpovídá na dotazy ohledně stavu úředních žádostí adresovaných 3. oddělení.
 • Zpracovává povolení k publikování reprodukcí archivních dokumentů.
 • Spravuje drobné hospodářské fondy z 1. poloviny 20. století.
NOVÁČKOVÁ Helena, PhDr. 974 847 320 archivář helena.novackova@nacr.cz
 • Spravuje fondy spojené s ústřední správou státu po roce 1918, zejména Ministerstvo vnitra I a Předsednictvo ministerské rady, dále např. Ministerstvo zahraničních věcí – Ruská pomocná akce.
 • Zpracovává rešerše, které vycházejí ze spravovaných fondů a  týkají se mj. ruské meziválečné emigrace, nadační a spolkové problematiky.
 • Odborně se podílela na edicích pramenů k čs. zahraniční politice 1939-1945, zvláště k československo-sovětským a československo-francouzským vztahům.
Pátý Lukáš, PhDr. 974 847 321 archivář lukas.paty@nacr.cz
PRAJZLEROVÁ Jitka 974 847 284 archivář jitka.prajzlerova@nacr.cz
 • Spravuje fondy Sčítání obyvatelstva ČSR v roce 1930 a Sčítání obyvatelstva v roce 1939 (tj. na území odstoupeném Říši).
 • Zpracovává rešerše pro úřední potřebu týkající se domovské příslušnosti, národnosti či státní příslušnosti, případně také dědických záležitostí.
SKIPALOVÁ Alena, Mgr. 974 847 282 archivář alena.skipalova@nacr.cz
 • Spravuje fondy  úřadů se zemskou působností pro území Čech (zejména Zemský úřad Praha), zahrnující písemnosti  ze všech oblastí činnosti společnosti, od politicko-bezpečnostních, přes matriční a státoobčanské, spolkové, nadační, školské, vodohospodářské, obchodní a průmyslové záležitosti.
 • Zpracovává rešerše z oblasti činnosti zemského úřadu a rešerše, které se týkají  státní příslušnosti, národnosti, propuštění ze státního svazku, emigrace, vystěhovalectví, reemigrace a repatriace.
 • Odborně se zabývá problematikou státního občanství  1. poloviny 20. století.
ŠEBESTA Vít, Mgr. et Mgr. 974 847 323 archivář vit.sebesta@nacr.cz
VÁCLAVÍKOVÁ Monika, Mgr. 974 847 283 archivář monika.vaclavikova@nacr.cz
 • Spravuje fondy německé okupační správy na území protektorátu (např. fondy Úřad říšského protektora v Čechách a na Moravě, Státní tajemník u říšského protektora v Čechách a na Moravě, Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu a Arizační spisy).
 • Zpracovává rešerše týkající se okupační správy a zabavování majetku v letech 1939-1945.
 • Odborně se zabývá arizací židovského majetku, nacistickou perzekucí a správními dějinami protektorátu.
VANĚČKOVÁ Justina, Mgr. 974 847 281 archivář justina.vaneckova@nacr.cz
 • Spravuje zemědělské fondy vzniklé po roce 1918, jak z činnosti ústředních státních úřadů, tak z činnosti organizací zájmové samosprávy. Zejména fond Ministerstvo zemědělství I, Ústřední ředitelství státních lesů a statků a Státní pozemkový úřad (tj. materiály týkající se velkostatků).
 • Zpracovává rešerše z oblasti zemědělské a lesnické problematiky.
Oddělení fondů státní správy z let 1945–1992

4. oddělení
vedoucí: Mgr. Zora Machková / tel: 974 847 397 / fax: 974 847 212 / e-mail: zora.machkova@nacr.cz,
na4@nacr.cz

BANJAS Ivanna 974 847 418 archivář ivanna.banjas@nacr.cz
FOUSEK Pavel, Mgr. 974 847 418 archivář pavel.fousek@nacr.cz
FRŇKA František, Mgr. 974 847 399 archivář frantisek.frnka@nacr.cz
GREGOR Vít 974 847 404 archivář vit.gregor@nacr.cz
HÁJKOVÁ GABERDÉNOVÁ Lucie 974 847 420 archivář lucie.gaberdenova@nacr.cz
HUŠEK David, Mgr. 974 847 401 archivář david.husek@nacr.cz
JELENOVÁ Jiřina 974 847 416 archivář jirina.jelenova@nacr.cz
KRÁSENSKÝ Viktor 974 847 419 (530) archivář viktor.krasensky@nacr.cz
MACHKOVÁ Zora, Mgr. 974 847 397 vedoucí 4. oddělení zora.machkova@nacr.cz
MÁLKOVÁ Monika, Ing. 974 847 415 archivář monika.malkova@nacr.cz
ŠIMÁNKOVÁ Alena, PhDr. 974 847 417 (527) archivář alena.simankova@nacr.cz
Šímová Ivana 974 847 415 archivář ivana.simova@nacr.cz
ŠTVERÁK František, PhDr. 974 847 398 archivář frantisek.stverak@nacr.cz
VLČKOVÁ Božena 974 847 416 archivář bozena.vlckova@nacr.cz
ZÍTEK Adam, Mgr., Ph.D. 974 847 530 (419) archivář adam.zitek@nacr.cz
Oddělení kontroly výkonu spisové služby, fondů státní správy po roce 1992 a elektronických dokumentů

5. oddělení
vedoucí: Mgr. Petr Zeman / tel: 974 847 346 / e-mail: petr.zeman@nacr.czna5@nacr.cz

AMBROŽOVÁ Soňa, Mgr. 974 847 450 archivář sona.ambrozova@nacr.cz
BERNAS Jiří, Bc. 974 847 272 vývojový pracovník systému výpočetní techniky jiri.bernas@nacr.cz
ČERVENÁ Ivana 974 847 336 operátor informačních a komunikačních technologií ivana.cervena@nacr.cz
Dörner Petr, Mgr. 974 847 409 správce informačních a komunikačních technologií petr.dorner@nacr.cz
Fanta Jan, Ing. 974 847 348 správce informačních a komunikačních technologií jan.fanta@nacr.cz
GUBANČOKOVÁ Monika 974 847 455 operátor informačních a komunikačních technologií monika.gubancokova@nacr.cz
HORÁČEK Jaroslav, Ing. 974 847 409 správce informačních a komunikačních technologií jaroslav.horacek@nacr.cz
HRB Jaroslav, Ing. 974 847 317 správce informačních a komunikačních technologií jaroslav.hrb@nacr.cz
JIRÁČEK Jiří, Mgr. 974 847 349 archivář jiri.jiracek@nacr.cz
KAĎOREK Rudolf, Mgr. 974 847 335 archivář rudolf.kadorek@nacr.cz
KALOVÁ Alena 974 847 347 sekretariát alena.kalova@nacr.cz
KOBLASOVÁ Hana, Mgr. 974 847 443 správce informačních a komunikačních technologií hana.koblasova@nacr.cz
KOPŘIVA Ondřej, Mgr. 974 847 349 archivář ondrej.kopriva@nacr.cz
KUNT Miroslav, Ing. 974 847 334 archivář miroslav.kunt@nacr.cz
MÜLLEROVÁ Dorota, Mgr. 974 847 451 archivář dorota.mullerova@nacr.cz
NERADOVÁ Lenka, Bc. 974 847 338 archivář lenka.neradova@nacr.cz
NIMRICHTROVÁ Pavlína, Mgr. 974 847 345 metodik pavlina.nimrichtrova@nacr.cz
NOVÁKOVÁ Jana 974 847 451 archivář jana.novakova5@nacr.cz
POSPÍŠIL Ondřej 974 847 403
734 280 650
správce informačních a komunikačních technologií ondrej.pospisil@nacr.cz
PROCHÁZKA Zdenko, RNDr. 974 847 317 správce informačních a komunikačních technologií zdenko.prochazka@nacr.cz
RAŠEK Milan 974 847 350 operátor informačních a komunikačních technologií milan.rasek@nacr.cz
RECHTORIK Martin, Mgr. 974 847 345 metodik martin.rechtorik@nacr.cz
SEMERÁK Ivan, Ing. 974 847 403
734 280 651
správce informačních a komunikačních technologií ivan.semerak@nacr.cz
STODŮLKA Zbyšek, Mgr. 974 847 343 archivář zbysek.stodulka@nacr.cz
SVOBODA František 974 847 232 správce informačních a komunikačních technologií frantisek.svoboda@nacr.cz
ŠIMŮNKOVÁ Karolína, Mgr. 974 847 351 metodik karolina.simunkova@nacr.cz
ŠISLER Martin, Mgr. 974 847 596 archivář martin.sisler@nacr.cz
TREPEŠ Matěj, Mgr. 974 847 262 archivář matej.trepes@nacr.cz
VACKOVÁ Markéta, Bc. 974 847 338 archivář marketa.vackova@nacr.cz
VAŠKO Pavel, Mgr. 974 847 402 archivář pavel.vasko@nacr.cz
ZEMAN Petr, Mgr. 974 847 346 vedoucí 5. oddělení petr.zeman@nacr.cz
Oddělení fondů nestátní provenience a archivních sbírek

6. oddělení
vedoucí: PhDr. Jiří Křesťan, CSc. / tel: 974 847 422, 974 847 421 / fax: 974 847 219 / e-mail: jiri.krestan@nacr.cz,
na6@nacr.cz

CALTOVÁ Lenka 974 847 392 archivář lenka.caltova@nacr.cz
GREGOROVIČOVÁ Eva, PhDr. 974 847 424 archivář eva.gregorovicova@nacr.cz
CHALOUPKOVÁ Maria, Mgr. 974 847 394 archivář maria.chaloupkova@nacr.cz
KLOČKOVÁ Lenka, PhDr. 974 847 393 archivář lenka.klockova@nacr.cz
KŘESŤAN Jiří, PhDr., CSc. 974 847 422 vedoucí 6. oddělení jiri.krestan@nacr.cz
KUPROVÁ Renata, Mgr. 974 847 430 archivář renata.kuprova@nacr.cz
PAULUS Filip, PhDr. 974 847 395
974 847 261
archivář filip.paulus@nacr.cz
STEINOVÁ Šárka, ThDr., Th.D. 974 847 423 archivář sarka.steinova@nacr.cz
ŠEPTÁK Miroslav, PhDr., Ph.D. 974 847 426 archivář miroslav.septak@nacr.cz
ŠLOUF Jakub, PhDr., Ph.D. 974 847 405 archivář jakub.slouf@nacr.cz
ŠTÉR Roman, Bc. 974 847 425 archivář roman.ster@nacr.cz
VALTUS Ondřej, Mgr. 974 847 453 archivář ondrej.valtus@nacr.cz
Oddělení foto-, fono-, kinodokumentů a služeb veřejnosti

8. oddělení
vedoucí: PhDr. Emilie Benešová / tel: 974 847 412 / e-mail: emilie.benesova@nacr.czbadatelna@nacr.cz

BENEŠOVÁ Emilie, PhDr. 974 847 412 vedoucí 8. oddělení emilie.benesova@nacr.cz
CIBULKOVÁ Zuzana 974 847 278 archivář zuzana.cibulkova@nacr.cz
DVOŘÁČKOVÁ Ilona 974 847 439 dokumentátor ilona.dvorackova@nacr.cz
FIŠEROVÁ Magda, Mgr.A 974 847 479 redaktor magda.fiserova@nacr.cz
KAZDOVÁ Barbora 974 847 252 archivář barbora.kazdova@nacr.cz
Kocourková Pavla, Mgr. 974 847 437 digitalizace pavla.kocourkova@nacr.cz
MAHEL Richard, Mgr., Ph.D. 974 847 431 archivář richard.mahel@nacr.cz
MĚŠŤÁNKOVÁ Vlasta, Mgr. 974 847 257 archivář vlasta.mestankova@nacr.cz
MRVÍKOVÁ Iveta 974 847 408 archivář - kinodokumenty iveta.mrvikova@nacr.cz
PURNOCHOVÁ Renáta, PhDr. 974 847 256 archivář renata.purnochova@nacr.cz
PURNOCHOVÁ Tereza, Mgr. 974 847 255 archivář tereza.purnochova@nacr.cz
RAJDLOVÁ Markéta, DiS. 974 847 240 pracovník vztahů k veřejnosti marketa.rajdlova@nacr.cz
ROHOVÁ Tatiana, Mgr. 974 847 254 archivář tatiana.rohova@nacr.cz
SLEZÁKOVÁ Naďa 974 847 407 archivář nada.slezakova@nacr.cz
ŠNÝDROVÁ Božena 974 847 253 archivář bozena.snydrova@nacr.cz
TAMCHYNOVÁ Eva, BcA. 974 847 337 dokumentátor eva.tamchynova@nacr.cz
TLUSTÝ Jakub, Mgr. 974 847 413 archivář jakub.tlusty@nacr.cz
VANSOVÁ Kateřina 974 847 238 pracovnice podatelny katerina.vansova@nacr.cz
Knihovna

9. oddělení
vedoucí: Mgr. Eva Uzlová / tel: 974 847 305 / e-mail: eva.uzlova@nacr.czknihovna@nacr.cz

BARANOVÁ Simona, Mgr. 974 847 308 knihovník simona.baranova@nacr.cz
BUBNÍKOVÁ Lada, Bc. 974 847 303 knihovník lada.bubnikova@nacr.cz
NOVÁKOVÁ Jana 974 847 307 knihovník jana.novakova@nacr.cz
PAULUSOVÁ Kateřina, Mgr. 974 847 314 knihovník katerina.paulusova@nacr.cz
SPÁČILOVÁ Dagmar 974 847 310 knihovník dagmar.spacilova@nacr.cz
TRNKA Pavel, PhDr., Ph.D. 974 847 306 knihovník pavel.trnka@nacr.cz
UZLOVÁ Eva, Mgr. 974 847 305 vedoucí 9. oddělení eva.uzlova@nacr.cz
Oddělení péče o fyzický stav archiválií

10. oddělení
vedoucí: Ing. Benjamin Bartl, Ph.D. / tel: 974 847 472 / e-mail: benjamin.bartl@nacr.czna10@nacr.cz

BARTL Benjamin, Ing., Ph.D. 974 847 472 vedoucí 10. oddělení benjamin.bartl@nacr.cz
BÍLKOVÁ Lenka, Ing., PhD. 974 847 469 vědecký a výzkumný pracovník lenka.bilkova@nacr.cz
BORÝSKOVÁ Štěpánka, Mgr., Ph.D. 974 847 433 restaurátor stepanka.boryskova@nacr.cz
ČTRNÁCTOVÁ Magdalena 974 847 482 restaurátor magdalena.ctrnactova@nacr.cz
ĎUROVIČ Michal, doc., Dr., Ing. 974 847 467 výzkumný a vývojový pracovník michal.durovic@nacr.cz
FIALOVÁ Anna, Ing., Ph.D. 974 847 469 vědecký a výzkumný pracovník anna.fialova@nacr.cz
HNULÍKOVÁ Blanka, Mgr. 974 847 433 restaurátor blanka.hnulikova@nacr.cz
HOLAKOVSKÁ Libuše, Mgr. 974 847 824 restaurátor, pracoviště Dejvice libuse.holakovska@nacr.cz
MAXOVÁ Veronika 974 847 488 restaurátor
NOVÁKOVÁ Martina, Ing., DiS. 974 847 466 výzkumný a vývojový pracovník martina.novakova@nacr.cz
PROCHÁZKOVÁ Anna 974 847 488 výzkumný a vývojový pracovník anna.prochazkova@nacr.cz
RŮŽIČKOVÁ Adéla, BcA. 974 847 491 restaurátor adela.ruzickova@nacr.cz
STÁRKOVÁ Veronika, DiS. restaurátor veronika.starkova@nacr.cz
STRAKA Roman 974 847 468
974 847 464
restaurátor roman.straka@nacr.cz
TICHÁ Bohuslava 974 847 488 restaurátor bohuslava.ticha@nacr.cz
URBÁNEK Štěpán, Ing. 974 847 487 restaurátor stepan.urbanek@nacr.cz
ZICHOVÁ Barbora 974847482 restaurátor barbora.zichova@nacr.cz
Oddělení ekonomicko-provozní

11. oddělení
vedoucí: Ing. Petr Chajma, Ph.D., MBA / tel: 974 847 274 / e-mail: petr.chajma@nacr.czna11@nacr.cz

ČADEK Milan, Ing. 974 847 275 ekonom milan.cadek@nacr.cz
HAJÍČEK Roman, Ing. 974 847 289 administrátor veřejných zakázek roman.hajicek@nacr.cz
CHAJMA Petr, Ing., Ph.D., MBA 974 847 274 vedoucí 11. oddělení petr.chajma@nacr.cz
KRATOCHVÍLOVÁ Ilona 974 847 277 hlavní účetní ilona.kratochvilova@nacr.cz
LEHMANOVÁ Miloslava 974 847 324 asistent miloslava.lehmanova@nacr.cz
MAREK Jaroslav, Ing. 974 847 228 manipulant manipulanti@nacr.cz
MÍŠKOVÁ Hana 974 847 279 zásobovač hana.miskova@nacr.cz
MÜLLEROVÁ Jamila, Ing. 974 847 271 mzdová účetní jamila.mullerova@nacr.cz
NOVÁK Roman 974 847 286 řidič roman.novak@nacr.cz
PATKOVÁ Jana 974 847 280 finanční referent jana.patkova@nacr.cz
RÝVOVÁ Hana 974 847 285 materiálová účetní hana.ryvova@nacr.cz
ŠIMAN Jan, Mgr. 974 847 246 finanční účetní jan.siman@nacr.cz
Vondruška Lubomír, Ing. 974 847 229 správce objektu AA Chodovec lubomir.vondruska@nacr.cz
Útvar ředitele

12. oddělení
ředitel: PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D. / tel: 974 847 292 / fax: 974 847 291 / e-mail: sekretariat@nacr.cz

HAVELKOVÁ Zdeňka 974 847 273 personalistka zdena.havelkova@nacr.cz
JINDROVÁ Zdeňka, JUDr. 974 847 276 vedoucí kanceláře ředitele a právník zdenka.jindrova@nacr.cz
KUBÍNOVÁ Radka 974 847 290 asistentka ředitele radka.kubinova@nacr.cz
STÁŇA Vladimír, Ing. 974 847 316 auditor vladimir.stana@nacr.cz
VOJÁČEK Milan, PhDr. Ing., Ph.D. 974 847 292 ředitel sekretariat@nacr.cz