Výroční zpráva za rok 2023

Výroční zpráva za rok 2023  (PDF – 750 kB)

podle § 62, odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů

15. února 2024, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D., ředitel archivu