Předarchivní péče

Vyšlo šesté číslo INFORMAČNÍHO LISTU pro otázky elektronické spisové služby a dokumentů v digitální podobě.
Jednou z náplní práce Oddělení fondů nestátní provenience a archivních sbírek je spolupráce s politickými stranami v oblasti předarchivní péče.
Zástupci 5. oddělení Národního archivu zúčastnili mezinárodní konference DLM Forum v Bernu, kde představili české digitální archivnictví a zejména Národní digitální archiv, jeho současný stav a perspektivy.
Zástupci Národního archivu se ve dnech 6. -7. 5. 2019 zúčastnili mezinárodní konference „CEF eArchiving Building Block Geopreservation Conference“ v Lublani.
Národní archiv zveřejňuje návrh validátoru datových balíčků SIP určených pro předávání dokumentů k trvalému uložení ...