Předarchivní péče

Jelikož je občas zpochybňována kompetence vydávání Informačního listu Národním archivem, je zařazena rekapitulace důvodů, zákonných zmocnění k této činnosti a vztahu k metodikám Ministerstva vnitra.
V Informačním listu zejména shrnujeme (s odkazy na příslušná místa v internetu) problematiku novelizace vyhlášky č. 259/2012 Sb., nového národního standardu pro elektronické systémy spisové služby a atestací elektronických systémů spisové služby.
Národní archiv převzal do své správy kompletní soubor dokumentů významné krajanské organizace Českého a slovenského sdružení v Kanadě.
Fond zahrnuje část osobních i rodinných dokumentů, korespondence, vlastních textů a tiskovin v originálních vyhotoveních a kopiích.
V průběhu let 2022-2023 bude Národní archiv postupně přebírat do své správy archivní soubory i knihovnu bývalého Všeodborového archivu Českomoravské konfederace odborových svazů, jehož akreditace v roce 2021 zanikla. Současně se stěhováním probíhají základní evidenční práce.
Národní archiv vytvořil pro širokou veřejnost jednotný portál poprvé zpřístupňující některé informace o archivním dědictví v České republice. Projekt nazvaný Archiválie na dosah více přibližuje badatelům, ale i běžným zájemcům z řad veřejnosti širokou paletu informací o bohatství archivů v České republice.
Ve dnech 22. a 23. března proběhl virtuálně 24. ročník konference „Archivierung von Unterlagen aus digitalen Systemen“, který tentokrát hostil LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum v Kolíně nad Rýnem.
Národní archivní portál přechází v části výběru a ukládání archiválií na novou aplikaci, která je nyní dostupná v testovací instanci.
Jednou z náplní práce Oddělení fondů nestátní provenience a archivních sbírek je spolupráce s politickými stranami v oblasti předarchivní péče.
Zástupci 5. oddělení Národního archivu zúčastnili mezinárodní konference DLM Forum v Bernu, kde představili české digitální archivnictví a zejména Národní digitální archiv, jeho současný stav a perspektivy.
Zástupci Národního archivu se ve dnech 6. -7. 5. 2019 zúčastnili mezinárodní konference „CEF eArchiving Building Block Geopreservation Conference“ v Lublani.
Národní archiv zveřejňuje návrh validátoru datových balíčků SIP určených pro předávání dokumentů k trvalému uložení ...