Předarchivní péče

Vyšlo čtvrté číslo Informačního listu  pro otázky elektronické spisové služby a dokumentů v digitální podobě. V Informačním listu přibližujeme nejnovější novelu zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a novelu jeho prováděcí vyhlášky č. 259/2012 Sb.
Zástupci 5. oddělení Národního archivu zúčastnili mezinárodní konference DLM Forum v Bernu, kde představili české digitální archivnictví a zejména Národní digitální archiv, jeho současný stav a perspektivy.
Zástupci Národního archivu se ve dnech 6. -7. 5. 2019 zúčastnili mezinárodní konference „CEF eArchiving Building Block Geopreservation Conference“ v Lublani.
Národní archiv zveřejňuje návrh validátoru datových balíčků SIP určených pro předávání dokumentů k trvalému uložení ...