Předarchivní péče

Ve dnech 22. a 23. března proběhl virtuálně 24. ročník konference „Archivierung von Unterlagen aus digitalen Systemen“, který tentokrát hostil LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum v Kolíně nad Rýnem.
Národní archivní portál přechází v části výběru a ukládání archiválií na novou aplikaci, která je nyní dostupná v testovací instanci.
Vyšlo šesté číslo INFORMAČNÍHO LISTU pro otázky elektronické spisové služby a dokumentů v digitální podobě.
Jednou z náplní práce Oddělení fondů nestátní provenience a archivních sbírek je spolupráce s politickými stranami v oblasti předarchivní péče.
Zástupci 5. oddělení Národního archivu zúčastnili mezinárodní konference DLM Forum v Bernu, kde představili české digitální archivnictví a zejména Národní digitální archiv, jeho současný stav a perspektivy.
Zástupci Národního archivu se ve dnech 6. -7. 5. 2019 zúčastnili mezinárodní konference „CEF eArchiving Building Block Geopreservation Conference“ v Lublani.
Národní archiv zveřejňuje návrh validátoru datových balíčků SIP určených pro předávání dokumentů k trvalému uložení ...