1938, květen

Květnová mobilizace

Protokol z 29. schůze 17. československé vlády, záznam vystoupení premiéra Milana Hodži a seznam účastníků schůze, 1938, 20. květen, Praha, NA, PMR, inv. č. 2960, kart. 4139

Květnová mobilizace, 1938, květen, NA, FÚML, č. 15263

Na základě znepokojivých informací o přesunech německé armády a předchozí rakouské zkušenosti vyhlásila vláda na svém mimořádném zasedání 20. května částečnou mobilizaci. Na čtyřtýdenní cvičení byl povolán jeden ročník záložníků.  (PDF – 1 MB)