Projekt dlouhodobého uchovávání a zpřístupňování dokumentů v elektronické podobě

CHIMERA – Czech History Information Management and Electronic Records Archiving

 

 

Podle vládního usnesení č. 11 ze 7. ledna 2004 byl Národní archiv prostřednictvím Ministerstva vnitra pověřen shromáždit podklady pro zadávací dokumentaci, na základě které dojde k vypsání výběrového řízení pro určení řešitele projektu dlouhodobého uchovávání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě.

Kompletní zadávací dokumentace bude odrážet požadavky definované pracovištěm elektronických dokumentů Národního archivu, které budou vytyčeny na základě studia zkušeností zahraničních kolegů, stejně jako strategickými potřebami národního charakteru v oblastech archivnictví, výpočetní techniky a veřejné správy. Na konci cesty vedoucí k formulování zásad elektronického archivování v ČR by měl být automatizovaný, bezpečný a využitelný systém správy digitálního dědictví naší republiky.

V souvislosti s naplňováním uvedeného vládního usnesení bylo počátkem roku 2005 v rámci 5. oddělení Národního archivu zřízeno pracoviště specializované na přejímání, archivaci a zpřístupňování elektronických dokumentů vznikajících u původců v působnosti Národního archivu. Jeho čtyři pracovníci mají v prvním období především připravit podklady k projektu a následné realizaci technologického vybavení tohoto pracoviště. Výhledově se předpokládá, že by zajišťovalo zejména po metodické stránce dlouhodobé ukládání tohoto druhu archiválií v celostátním měřítku. V současné době provádí pracoviště průzkum elektronických dokumentů u vybraných institucí, jehož cílem je zjistit, jaké druhy těchto dokumentů vznikají a které z nich jsou potenciálními archiváliemi.

Více informací získáte v následujících dokumentech:

Informační leták (PDF – 376 kB) k projektu dlouhodobého uchovávání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY (PDF – 52 kB) ze dne 7. ledna 2004 č. 11 k dlouhodobému uchovávání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě

Kalina — M. Kunt, Pracoviště elektronické archivace v Národním archivu a předpoklady jeho činnosti (PDF – 51 kB), ISSS 2004 — Internet ve státní správě a samosprávě Hradec Králové. Sborník příspěvků. Triada, spol. s.r.o., Praha, 2004, s. 143–144.

Kalina — M. Kunt, Elektronická archivace — výzva pro odborníky více oborů (PDF – 45 kB), ISSS 2005 — Internet ve státní správě a samosprávě Hradec Králové. Sborník příspěvků. Triada, spol. s.r.o., Praha, 2005, s. 85–87.

Dotazník pro průzkum spisové služby u původců (PDF – 46 kB)

Veřejná zakázka na vytvoření projektu pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě — zadávací dokumentace. Soubor (ZIP – 2,2 MB)

Závěrečná studie „Projektu pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě“ (PDF – 5,73 MB)