Výroční a průběžné zprávy za rok 2024

Průběžné zprávy o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2024:

Dne 17. 4. 2024 obdržel Národní archiv žádost J. K. o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Žádost byla se zdůvodněním odmítnuta.
Č. j.: NA- 2127-1/01-2024  Žádost | NA- 2127-2/05-2024 Odpověd


Dne 29. 2. 2024 obdržel Národní archiv žádost S. H. o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Žádost byla se zdůvodněním odmítnuta.
Č. j.: NA-1231-1/05-2024  Žádost | NA-1231-2/05-2024 Odpověď


Dne 28. 2. 2024 obdržel Národní archiv žádost J. Ž. o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Žádost byla se zdůvodněním odmítnuta.
Č. j.: NA-1230-1/05-2024  Žádost | NA-1230-2/05-2024 Odpověď


Dne 28. 2. 2024 obdržel Národní archiv žádost J. K. o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Žádost byla se zdůvodněním odmítnuta.
Č. j.: NA-1229-1/05-2024  Žádost | NA-1229-2/05-2024 Odpověď


Dne 28. 2. 2024 obdržel Národní archiv žádost J. H. o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Žádost byla se zdůvodněním odmítnuta.
Č. j.: NA-1228-1/05-2024  Žádost | NA-1228-2/05-2024 Odpověď


Dne 21. 2. 2024  obdržel Národní archiv žádost o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Požadované informace nemohly být poskytnuty postupem podle zákona 106/1999 Sb.
Č. j.: NA-1081-1/05-2024 Žádost | NA-1081-2/05-2024 Odpověď


Dne 16. 2. 2024  obdržel Národní archiv žádost o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Požadované informace byly poskytnuty postupem podle zákona 106/1999 Sb.

Č.j.: NA-958-1/01-2024 Žádost, Příloha | NA-958-2/01-2024 Odpověď, Příloha


Dne 5. 2. 2024  obdržel Národní archiv žádost A. P.  o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Požadované informace byly poskytnuty postupem podle zákona 106/1999 Sb.

Č.j.: NA-733-1/01-2024 Žádost | NA-733-2/01-2024 Odpověď


Dne 11. 1. 2024  obdržel Národní archiv žádost o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Požadované informace byly poskytnuty v zákonné lhůtě.
Č. j.: NA-230-1/01-2024 Žádost | NA-230-2/01-2024 Odpověď, Příloha 1, Příloha 2


Dne 5. 1. 2024  obdržel Národní archiv žádost P. N. o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Požadované informace nemohly být poskytnuty postupem podle zákona 106/1999 Sb.
Č. j.: NA-172-1/05-2024 Žádost | NA-172-2/05-2024 Odpověď