Legenda o svatém Václavu​

Play Video

Legenda o sv. Václavu má mnoho podob i různých výkladů. Co z nich je však pravda a co pohádka? (PDF – 3 MB)

Velislavova bible
Rukopis Velislavovy bible vznikl pravděpodobně mezi lety 1325–1349 na objednávku notáře v kanceláři Karla IV. Do dnešních dnů se dochovalo 188 listů (z původních 200), které obsahují 747 obrazů. Perokresby, barvené základními barvami a doplněné stručným textem, znázorňují část Starého zákona, část evangelií, Apokalypsu a také Legendu o sv. Václavovi.
Velislavova bible je uložena v Národní knihovně ČR. V roce 2006 byla prohlášena Národní kulturní památkou.