1848, červen

Provolání generála Windischgrätze o znovuzavedení pořádku v Praze

NA, FÚML, NAD1347

K větším srážkám mezi revolučními radikály a vojskem došlo od 12. června 1848, kdy vypuklo tzv. svatodušní povstání. 

Polní maršál Alfred Windischgratz

Portrét polního maršála Alfreda Windischgrätze, 1861, SOA Plzeň, RA Windischgrätzů, inv. č. 4369, fotografie č. 11

Společně s Václavem Radeckým z Radče a Josifem Jelačićem se stal i polní maršál Alfred Windischgrätz symbolem záchrany habsburské monarchie v kritickém roce 1848. 

Kněžna Eleonora Windischgratz

Portrét kněžny Eleonory Windischgrätzové od Johanna Endera, 1833, NPÚ – Správa kláštera Kladruby, sign. HT 5985

V prvním patře Pachtovského paláce na rohu Celetné ulice a Ovocného trhu na Novém Městě pražském se nacházel byt vojenského velitele Prahy generála Alfreda Windischgrätze. 

Provolání generála Windischgrätze
o znovuzavedení pořádku v Praze,

1848, 19. červen,
NA, ST 1848, inv. č. 224, kart. 4

Kulka, kterou byla zastřelena kněžna
Eleonora Windischgrätzová,
1848, 12. červen, SOA Plzeň, RA Windischgrätzů,
nezpracovaná část