1977, leden

Jan Patočka

Záznam z výslechu Jana Patočky, 1977, 31. leden, Praha, NA, FGprok, sp. zn. VIII FGn 23/77, nezpracováno

Dopis Jana Patočky Federálnímu shromáždění, 1977, 7. leden, Praha, NA, KSČ-ÚV-GH, nezpracováno