Postup lepení historických voskových pečetí

Certifikovaná metodika (NmetS) nabízí alternativu k obvyklé metodě spojování fragmentů voskových pečetí pomocí svařování. Pro tento účel doporučuje použití vhodného adheziva, konkrétně roztoku poly(2-ethyl-2-oxazolinu). Jedná se o univerzální metodu spojování fragmentů pečetí, k jejímž výhodám patří jednoduchá aplikace, šetrnost vůči původnímu materiálu, nenápadnost spoje a v případě potřeby také možnost jeho opětovného rozebrání. Metodika nejprve vymezuje oblast svého potenciálního využití, následuje stručná charakteristika poly(2-ethyl-2-oxazolinu), způsobu přípravy roztoků a přehled dosavadních zkušeností s jeho aplikací v rámci konzervace a restaurování. Vlastní doporučení postupu lepení je doplněno názornými fotografiemi a doplněno praktickými informacemi o vlastnostech vytvořeného lepeného spoje. Nejdůležitější tvrzení uvedená v této části jsou podepřena experimentálními daty uvedenými v příloze metodiky.