Zahraniční cesty pracovníků 2019

Rakousko — Vídeň, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D., Mgr. Jan Kahuda, Ph.D., 25. – 29. 11. 2019

Zpráva ze zahraniční cesty do Rakouska, kterou ve dnech 25. až 29. listopadu 2019 vykonali PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D. a Mgr. Jan Kahuda, Ph.D., za účelem výzkumu v Rakouském státním archivu, jednání o přípravě
konference.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 153 kB)


Německo — Berlín, PhDr. Zdeňka Kokošková, Mgr. Monika Sedláková, 24. – 29. 11. 2019

Zpráva ze zahraniční cesty do Německa, kterou ve dnech 24. až 29. listopadu 2019 vykonaly PhDr. Zdeňka Kokošková a Mgr. Monika Sedláková, za účelem studijního pobytu v rámci IP – Nacistická okupační správa v PČM a její představitelé.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 158 kB)


Německo — Amberk, PhDr. Pavel Dufek, Ph.D.,  29. 11. 2019

Zpráva ze zahraniční cesty do Německa, kterou dne 29. listopadu 2019 vykonal PhDr. Pavel Dufek, Ph.D., za účelem účasti na slavnostním zasedání k 10 letům česko-bavorské archivní spolupráce.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 140 kB)


Německo — Berlín, Mgr. Karolína Šimůnková, Mgr. Markéta Munková (SOA Praha), PhDr. Karel Koucký, Ph.D. (SOA Praha), 25. – 27. 11. 2019

Zpráva ze zahraniční cesty do Německa, kterou ve dnech 25. až 27. listopadu 2019 vykonali Mgr. Karolína Šimůnková, Mgr. Markéta Munková (SOA Praha) a PhDr. Karel Koucký, Ph.D. (SOA Praha), za účelem nabytí praxe zpracování a ochrany osobních údajů v archivních fondech.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 151 kB)


Slovinsko — Lublaň, Mgr. Martin Rechtorik, 19. – 22. 11. 2019

Zpráva ze zahraniční cesty na Slovinsko, kterou ve dnech 19. až 22. listopadu 2019 vykonal Mgr. Martin Rechtorik, za účelem účasti na konferenci: „Preteklost na dosegu klika || The past is just a click away“.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 153 kB)


Rakousko — Vídeň, Mgr. Jitka Křečková, Mgr. Libuše Holakovská, 14. – 15. 11. 2019

Zpráva ze zahraniční cesty do Rakouska, kterou ve dnech 14. až 15. listopadu 2019 vykonaly Mgr. Jitka Křečková, Mgr. Libuše Holakovská, za účelem účasti na mezinárodní konferenci „Von der Kunst, Kultur zu bewahren. The art of preserving culture“.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 138 kB)


Finsko — Helsinki, Mgr. Zbyšek Stodůlka, 13. – 16. 11. 2019

Zpráva ze zahraniční cesty do Finska, kterou ve dnech 13. až 16. listopadu 2019 vykonal Mgr. Zbyšek Stodůlka, za účelem účasti na zasedání „DLM Fórum“.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 168 kB)


Slovensko — Bratislava, Mgr. Soňa Ambrožová, Mgr. Dorota Müllerová, Mgr. Jiří Jiráček, Mgr. Ondřej Kopřiva, 12. – 14. 11. 2019

Zpráva ze zahraniční cesty na Slovensko, kterou ve dnech 12. až 14. listopadu 2019 vykonali Mgr. Soňa Ambrožová, Mgr. Dorota Müllerová, Mgr. Jiří Jiráček, Mgr. Ondřej Kopřiva, za účelem řešení problematiky předarchivní péče a spisové služby v elektronických systémech u veřejnoprávních původců, získání zkušeností s elektronickým skartačním řízením a přejímáním digitálních archiválií.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 504 kB)


Polsko — Varšava, Mgr. Blanka Hnulíková, 11. – 14. 11. 2019

Zpráva ze zahraniční cesty do Polska, kterou ve dnech 11. – 14. listopadu 2019 vykonala Mgr. Blanka Hnulíková, za účelem návštěvy Archiwum Akt Nowych a Akademia Sztuk Pieknych ve Varšavě.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 1 MB)


Polsko — Varšava, Mgr. Adam Zítek, 9. – 17. 11. 2019

Zpráva ze zahraniční cesty do Polska, kterou ve dnech 9. až 17. listopadu 2019 vykonal Mgr. Adam Zítek, za účelem studia archivních dokumentů, příprava edice – Archiwum Akt Nowych, Naczelna Dyrekcja Archiwów
Państwowych, Instytut Pamięci Narodowej.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 148 kB)


Slovensko — Bratislava, Mgr. Zora Machková, PhDr. Alena Šimánková, 11. – 14. 11. 2019

Zpráva ze zahraniční cesty na Slovensko, kterou ve dnech 11. až 14. listopadu 2019 vykonaly Mgr. Zora Machková, PhDr. Alena Šimánková, za účelem účasti na mezinárodní vědecké konferenci „Annus mirabilis – rok 1989, výměna z kušeností v oblasti využívání a zpracování archiválií fondů ÚV KSČ, ÚV KSS a justice (Slovenský národný archív).

Zpráva ze zahraniční cesty  (PDF – 184 kB)


Slovensko — Bratislava, PhDr. Pavel Dufek, Ph.D., Mgr. David Hubený, Ph.D., Mgr. Jan Kouřimský, 4. – 6. 11. 2019

Zpráva ze zahraniční cesty na Slovensko, kterou ve dnech 4. až 6. listopadu 2019 vykonali PhDr. Pavel Dufek, Ph.D., Mgr. David Hubený, Ph.D., Mgr. Jan Kouřimský, za účelem aktivní účasti na konferenci „Politická korupcia na území
Slovenska a v strednej Európe v 19. a 20. storočí“; studia spisů prvorepublikových soudců a vrácení výstavy Velký malý muž – M. R. Štefánik.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 141 kB)


Španělsko — Valencie, Mgr. Jitka Křečková, Mgr. Kateřina Zenklová, 29. – 31. 10. 2019

Zpráva ze zahraniční cesty do Španělska, kterou ve dnech 29.  až 31. října 2019 vykonaly Mgr. Jitka Křečková, Mgr. Kateřina Zenklová, za účelem pracovní schůze projektu HOME (History of Medieval Europe).

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 140 kB)


Itálie — Benátky, Mgr. Pavel Koblasa, 21. – 31. 10. 2019

Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Itálie, kterou ve dnech 21. až 31. října 2019 uskutečnil Mgr. Pavel Koblasa, za účelem studijního pobytu ve Státním archivu v Benátkách (Archivio di Stato di Venezia).

Zpráva ze zahraniční cesty  (PDF – 152 kB)


Itálie — Řím, PhDr. Alena Pazderová, 4. 10. – 4. 11. 2019

Zpráva ze zahraniční cesty do Itálie, kterou ve dnech 4. října až 4. listopadu 2019 vykonala PhDr. Alena Pazderová, za účelem výzkumu bohemik v AS Roma a kontrola Specianovy korespondence ve Vatikánském archivu, Vatikánské knihovně a v Archivio Doria Pamphilij.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 281 kB)


Ukrajina — Berehovo, Mgr. David Hubený, Ph.D., 13. – 20. 10. 2019

Zpráva ze zahraniční cesty na Ukrajinu, kterou ve dnech 13. až 20. října 2019 vykonal Mgr. David Hubený, Ph.D., za účelem návštěvy Státního archivu Zakarpatské oblasti – pobočka Berehovo.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 139 kB)


Velká Británie — Londýn, Mgr. Pavlína Nimrichtrová, PhDr. Mikuláš Čtvrtník, Ph.D., PhDr. Karel Koucký, 20. – 25. 10. 2019

Zpráva ze zahraniční cesty do Velké Británie, kterou ve dnech 20. až 25. října 2019 vykonali Mgr. Pavlína Nimrichtrová, PhDr. Mikuláš Čtvrtník, Ph.D. (SOA Praha) a PhDr. Karel Koucký (SOA Praha), za účelem návštěvy vybraných archivů a specialistů, projednání klíčových témat a specifik dané země s ohledem na typ a zaměření archivu, dále účast na projektu s názvem: „Analýza zpracování osobních údajů v archiváliích“.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF –  288 kB)


Německo — Drážďany, Mgr. Jitka Křečková, Mgr. Kateřina Zenklová, 9. – 11. 10. 2019

Zpráva ze zahraniční cesty do Německa, kterou ve dnech 9. až 11. října 2019 vykonaly Mgr. Jitka Křečková a Mgr. Kateřina Zenklová, za účelem návštěvy Technické univerzity v Drážďanech a Německého muzea hygieny.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 165 kB)


Polsko — Varšava, MgA. Kateřina Beranová, Ing. Štěpán Urbánek, 22. – 29. 9. 2019 (přerušeno 28. 9.)

Zpráva ze zahraniční cesty do Polska, kterou ve dnech 22. až 29. září 2019 vykonali MgA. Kateřina Beranová, Ing. Štěpán Urbánek, za účelem návštěvy XIV. IADA Congress.

Zpráva ze zahraniční cesty  (PDF – 178 kB)


Srbsko — Bělehrad, Mgr. Jitka Křečková, Mgr. Kateřina Zenklová, 23. – 25. 9. 2019

Zpráva ze zahraniční cesty do Srbska, kterou ve dnech 23. až 25. září 2019 vykonaly Mgr. Jitka Křečková a Mgr. Kateřina Zenklová, za účelem účasti na zasedání mezinárodního spolku ICARUS.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 145 kB)


Nizozemí — Bern, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D., Mgr. Zbyšek Stodůlka, 15. – 19. 9. 2019

Zpráva ze zahraniční cesty do Nizozemí, kterou ve dnech 15. až 19. září 2019 vykonal PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D. a Mgr. Zbyšek Stodůlka, za účelem účasti na mezinárodní konferenci k digitální archivaci „iPRES 2019“.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 144 kB)


Rakousko — Vídeň, PhDr. Eva Drašarová, CSc., 15. – 25. 9. 2019

Zpráva ze zahraniční cesty do Rakouska, kterou ve dnech 15. až 23. září 2019 vykonala PhDr. Eva Drašarová, CSc., za účelem doplnění Edice dokumentů k česko-německým vyrovnáním na konci habsburské monarchie.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 114 kB)


Rakousko — Vídeň, Österreichisches Staatsarchiv, Mgr. Pavel Koblasa, 19. – 23. 8. 2019

Zpráva ze zahraniční cesty do Rakouska, kterou ve dnech 19. až 23. srpna 2019 vykonal Mgr. Pavel Koblasa, za účelem archivního výzkumu v rámci IPV.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 150 kB)


Slovensko — Bratislava, PhDr. Pavel Dufek, Ph.D., Mgr. Jan Kouřimský, 17. – 18. 7. 2019

Zpráva ze zahraniční cesty na Slovensko, kterou ve dnech 17. až 18. července 2019 vykonali PhDr. Pavel Dufek, Ph.D. a Mgr. Jan Kouřimský,  za účelem návštěvy Slovenského národního archivu, Slovenského technického muzea – Muzea dopravy.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 139 kB)


Rakousko — Vídeň, Rakouský státní archiv a knihovna, Mikuláš Zvánovec, 14. 7. 2019 – 19. 7. 2019

Zpráva ze zahraniční cesty do Rakouska, kterou ve dnech 14. až 19. července 2019 vykonal Mikuláš Zvánovec,  za účelem vyhledání dokumentů do připravované edice pramenů.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 171 kB)


Německo — Berlin, Bundesarchiv, PhDr. Zdeňka Kokošková, Mgr. Monika Sedláková, 14. 7. 2019 – 19. 7. 2019

Zpráva ze zahraniční cesty do Německa, kterou ve dnech 14. až 19. července 2019 vykonali PhDr. Zdeňka Kokošková a  Mgr. Monika Sedláková,  za účelem studijního pobytu v rámci IP – Nacistická okupační správa v PČM a její představitelé.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 217 kB)


Slovensko — Bratislava, Mgr. Lucia Hoľanová, Mgr. David Hubený, Ph.D., 16. – 21. 6. 2019

Zpráva ze zahraniční cesty na Slovensko, kterou ve dnech 16. až 21. června 2019 vykonali Mgr. Lucia Hoľanová a Mgr. David Hubený, Ph.D.,  za účelem návštěvy Slovenského národního archivu a Vojenského historického archivu.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 155 kB)


Švýcarsko — Bern, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D., Mgr. Pavlína Nimrichtrová, 20. 5. – 23. 5. 2019

Zpráva ze zahraniční cesty do Švýcarska, kterou ve dnech 20. až 23. května 2019 vykonali PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D. a Mgr. Pavlína Nimrichtrová, za účelem účasti na konferenci „DLM Forum“.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 145 kB)


Slovensko — Martin, Mgr. Kateřina Paulusová, 22. – 24. 5. 2019

Zpráva ze zahraniční cesty na Slovensko, kterou ve dnech 22. až 24. května 2019 vykonala Mgr. Kateřina Paulusová, za účelem účasti na mezinárodní konferenci „Ruditatis antidotum Eruditio est“.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 196 kB)


Rakousko — Vídeň, PhDr. Miroslav Šepták, Ph.D., 20. – 24. 5. 2019

Zpráva ze zahraniční cesty do Rakouska, kterou ve dnech 20. až 24. května 2019 vykonal PhDr. Miroslav Šepták, Ph.D., za účelem průzkumu fondů k československo-rakouským vztahům.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 161kB)


Slovinsko — Lublaň, Mgr. Pavlína Nimrichtrová, Mgr. Martin Rechtorik, 5. – 7. 5. 2019

Zpráva ze zahraniční cesty na Slovinsko, kterou ve dnech 5. až 7. května 2019 vykonali Mgr. Pavlína Nimrichtrová a  Mgr. Martin Rechtorik, za účelem účasti na konferenci “CEF eArchiving Building Block Geopreservation Conference” a návštěvy Archviu Republiky Slovinsko.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 156 kB)


Francie — Paříž, Mgr. Jitka Křečková, Mgr. Lucie Vojtíšková, 29. – 30. 4. 2019

Zpráva ze zahraniční cesty do Francie, kterou ve dnech 29.–30. dubna 2019 vykonaly Mgr. Jitka Křečková a  Mgr. Lucie Vojtíšková, za účelem Zahajovací s chůze projektu HOME (History of Medieval Europe).

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 160 kB)


Chorvatsko — Pula, Mgr. Jitka Křečková, Mgr. Kateřina Zenklová, 26. – 29. 3. 2019

Zpráva ze zahraniční cesty do Chorvatska, kterou ve dnech 26. až 29. března 2019 vykonaly Mgr. Jitka Křečková a  Mgr. Kateřina Zenklová, za účelem účasti na zasedání mezinárodního spolku ICARUS (International Centre for Archival Research) a projektu CO:OP konaném v Pule v Chorvatsku ve dnech 27.–29. 3. 2019.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 191 kB)


Švédsko — Stockholm, PhDr. Jakub Šlouf, Ph.D., 10. – 15. 3. 2019

Zpráva ze zahraniční cesty do Švédska, kterou ve dnech 10. až 15. března 2019 vykonal PhDr. Jakub Šlouf, Ph.D., za účelem průzkumu a předběžného výběru dokumentů z pozůstalosti prof. Františka Janoucha.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 180 kB)


Německo — Mnichov, PhDr. Pavel Dufek, Ph.D., PhDr. Zdeňka Kokošková, 28. 2. – 1. 3. 2019

Zpráva ze zahraniční cesty do Německa, kterou ve dnech 28. února až 1. března 2019 vykonali PhDr. Pavel Dufek, Ph.D. a PhDr. Zdeňka Kokošková, za účelem převezení putovní výstavy Handel im Herzen Europas z Mnichova do Prahy a bádání v Bavorském hlavním státním archivu.

Zpráva ze zahraniční cesty (PDF – 145 kB), příloha 1 (PDF – 85 kB), příloha 2 (PDF – 315 kB)