1989, 10. duben

Prohlášení Československého helsinského výboru, 1989, 10. duben, Praha, NA, ÚPV ČSSR/ČSFR, registratura, sign. 953/1/1, nezpracováno

Československý helsinský výbor byl založen v listopadu roku 1988 z podnětu Mezinárodní helsinské federace. (PDF – 1 MB)