1848, březen

Odznaky národních gard

Jako symbol revolučních událostí začaly být v druhé polovině března 1848 zřizovány v českých zemích národní gardy. (PDF – 1,2 MB)

Pečetidlo národních gard, 1848, NA, ST 1848, inv. č. 978, kart. 13