Výroční zpráva za rok 2022

Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2022

(PDF – 1,2 MB)

 

předkládá PhDr. Eva Drašarová, CSc. vedoucí služebního úřadu, ředitelka Národního archivu, v. z. PhDr. Zdeňka Kokošková, zástupkyně ředitelky NA s použitím podkladů ze zpráv o činnosti vedoucích jednotlivých oddělení sestavila Eva Drašarová, Zdeňka Kokošková a Radka Kubínová
V Praze 1. 3. 2023