Položení základního kamene Archivního areálu na Chodovci

Slavnostní položení základního kamene Archivního areálu na Chodovci 20. 10. 1992. Účastníci: ministr vnitra ČSR Jan Ruml, náměstek ministra vnitra Martin Fendrych, CSc. ředitel SÚA PhDr Vácslav Babička, ředitel Státního oblastního archivu v Praze Bořivoj Indra prom.ped., AS Josef Maršál, arch. Ing Vlašaná, zástupci stavební firmy.

NA, Archivní registratura NAD 241, Sbírka pozitivů NAD 1315.