Srpen 1968

Play Video

V noci z 20. na 21. srpna 1968 zahájila vojska pěti států Varšavské smlouvy invazi do Československa. (PDF – 28 kB)

Autentický záznam – Hlášení Československého rozhlasu. Šéfredaktor zpravodajství Jiří Kmoch a redaktor zahraniční redakce Jiří Dienstbier vyzývají k zachování klidu. Archiv ČRo

Autentický záznam – První hlášení Československého rozhlasu. Hlasatel Vladimír Fišer čte zvláštní provolání předsednictva ÚV KSČ. 21. srpen 1968, 1.55 hodin. Archiv ČRo

Foto Okky Offerhaus. NA, Sb. 1968, Okky Offerhaus  

Okky (Olga) Offerhaus se narodila v Rotterdamu v roce 1933. V roce 1947 se s rodinou přestěhovala do Brazílie. (PDF – 597 kB)

Play Video

Amatérské filmové záběry neznámého autora zachycují události srpnových dní roku 1968 během invaze vojsk Varšavské smlouvy. V závěru filmu je krátký záběr na prezidenta republiky Ludvíka Svobodu s doprovodem.
Zhoršená kvalita obrazu. NA, Sb. filmů, inv. č. 8/25

Plánek střelby u budovy Čs. rozhlasu, NA, GProk, sign. II/3 Vg 2/69, nezpracováno

Šetření v budově Československého rozhlasu (PDF – 5,6 MB), 1968, 3. září, Praha, NA, GProk, sp. zn. II/3 Vg 2/69,
nezpracováno

Svět v obrazech, zvláštní vydání
(PDF – 2 MB), 1968, 21. srpen, NA, Knihovna

Zpráva o incidentech v souvislosti se vstupem a přítomností vojsk států Varšavské smlouvy na území ČSSR (PDF – 2,79 MB), 1968, 24. srpen, Praha, NA, ÚPV ČSSR/ČSFR, registratura, sign. 699/12, nezpracováno

MV podává zprávu
o mimořádných událostech
(PDF –
3 MB), 1968, 27. srpen, Praha, NA, GProk, sp. zn. III/1 Gn 26/68, nezpracováno

Rozvahu pro tento den. Všem občanům! Průboj, středa 21. srpna 1968 – Zvláštní vydání. Knihovna NA, Sbírka novin – Srpen 1968

Prohlášení vlády ČSSR – všem občanům! Spojené deníky, čtvrtek 22. srpna 1968 – Ranní vydání spojených deníků. Knihovna NA, Sbírka novin – Srpen 1968

Proti agresi – rozvahu proti brutalitě – klid proti tankům – nevšímavost. My jsme pány této země! Československý rozhlas, pátek 23. srpna 1968 – 3. den okupace. Knihovna NA, Sbírka novin – Srpen 1968

Naše pravda musí zvítězit! Mladá fronta, první sobotní zvláštní vydání, roč. 24, č. 236, 24. srpna 1968. Knihovna NA, Sbírka novin – Srpen 1968

Co pro nás mohou udělat? Student, neděle 25. srpna 1968 – III. zvláštní vydání. Knihovna NA, Sbírka novin – Srpen 1968

Teď, anebo nikdy. Jednou zvítězíme. Z prohlášení České národní rady. Mladá fronta, první pondělní zvláštní vydání, roč. 24, č. 238, 26. srpna 1968. Knihovna NA, Sbírka novin – Srpen 1968

Odmítáme diktát Moskvy. Nekapitulujeme před tanky. Pochodeň, roč. 57, č. 219, úterý 27. srpna 1968. Knihovna NA, Sbírka novin – Srpen 1968

Socialismus s lidskou tváří zůstává naším posláním. Všemu československému lidu! Rudé právo, středa 28. srpna 1968 – zvláštní vydání. Knihovna NA, Sbírka novin – Srpen 1968

Prohlášení Národního shromáždění. Všemu lidu ČSSR! Večerní Praha, [čtvrtek] 29. srpna 1968. Knihovna NA, Sbírka novin – Srpen 1968

Pamatujte na tři pruty Svatoplukovy. Nepřipusťte rozkol v našich řadách. Pochodeň, roč. 57, č. 223, pátek 30. srpna 1968. Knihovna NA, Sbírka novin – Srpen 1968

Za obnovení suverenity. Mimořádná plenární schůze ÚRO. Práce, [sobota] 31. srpna 1968. Knihovna NA, Sbírka novin – Srpen 1968

Záznam ze zasedání
v hotelu Praha
(PDF –3,2 MB), 1968, 21. srpen, Praha, NA, KSČ-ÚV-GH, nezpracováno

Předmětem jednání na zasedání některých členů a kandidátů ÚV KSČ v hotelu Praha 21. srpna 1968  …

Provolání „Slovo k soudruhům!“ adresované probíhajícímu jednání pléna ÚV KSČ,

Dopis vlády ČSSR, předsednictva Federálního shromáždění a Předsednictva ÚV KSČ presidentu ČSSR Ludvíku Svobodovi

Autentický záznam – Vystoupení G. Husáka (délka celého projevu: 23 min. 10 s.), kritika nedostatků polednového vývoje 1968, kritika názorů diskutujících i postojů v Předsednictvu ÚV KSČ, obhajoba nástupu konsolidace a normalizace po srpnovém vpádu vojsk a podepsání tzv. moskevských protokolů, o vůli Slováků setrvat v společné republice, k antisocialistickým silám ve společnosti.
1968, 31. srpen, Praha, Pražský hrad, Španělský sál. NA, NAD 1337, ev. č. 79, část 5

Slovo k soudruhům!
(PDF – 1,75 MB), NA, KSČ-ÚV-Lidové milice, nezpracováno