1938, 3. září

Žádost předsedovi vlády M. Hodžovi o posouzení memoranda týkajícího se udržení pořádku v českém pohraničí, Praha, 1938, 3. září, NA, Prezídium ministerské rady, sign. 1030/9, kart. 417

Na základě schůzek A. Hitlera s představiteli SdP na přelomu srpna a září měly být vyvolávány v pohraničí incidenty a měl být odmítnut i čtvrtý plán československé vlády na řešení národnostní otázky. Situace v pohraničí se prudce zhoršila.