Pozor vlak! – Úžasné návraty

Ve spolupráci s redakcí železničního televizního magazínu Pozor vlak! jsme připravili cyklus střihových pořadů s tématikou železniční dopravy. V depozitářích Národního archivu je uloženo velké množství filmových archiválií. Většinou se jedná o dokumentární, či výukové záznamy z činnosti různých úřadů a institucí. Jednou z nich je Ústřední dopravní institut (1967–1995) a jeho předchůdce Ústřední dům dopravní a spojové techniky, vzniklý v roce 1960. Filmové výstupy z jejich studia pomáhaly při výuce především železničářů a dnes jsou cenné svými dobovými záběry. V cyklu střihových pořadů nalezly své uplatnění.

1. díl / Horská doprava ČSD (přelom 70. a 80. let 20. století)
První díl „Úžasných návratů“ představuje stručně Národní archiv a dále se věnuje dopravě v Tatrách. Film „Horská doprava ČSD“ z přelomu 70.–80. let 20. století prezentuje především ozubnicovou železnici Štrba – Štrbské pleso, lanovky na Hrebienok a Lomnický štít a několik záběrů Tatranské elektrické železnice i hlavní trati Žilina – Košice.

2. díl / Drahá nepozornost (1976)
Druhý díl „Úžasných návratů“ se věnuje nepozornosti strojvedoucích a funkci tzv. tlačítka bdělosti. Instruktážní film „Drahá nepozornost“ zavede diváka na trať Lysá nad Labem — Vysočany a do kabiny strojvedoucího tehdy moderních elektrických lokomotiv.

3. díl / Elektrická lokomotiva E 499.0 I. díl (1958)
Třetí díl „Úžasných návratů“ se odehrává znovu na Slovensku. Ve filmu z roku 1958 se divák naučí změnit směr jízdy a odstavit elektrickou lokomotivu E 499.0 (dnes řada 140) v malebné krajině pod Vysokými Tatrami.

4. díl / Hovorová kázeň při zabezpečování jízd vlaků (přelom 70. a 80. let 20. století)
V dalších „Úžasných návratech“ se podíváme, jak velký význam má správné telefonování — tedy na železnici a při zabezpečení jízd vlaků, kdy jde o životy. Film z přelomu 70. a 80. let 20. století se odehrává na trati Praha-Čakovice — Měšice u Prahy.

5. díl /  Kolejové obvody (60. léta 20. století)
Prostředek pro spolupůsobení jízdy vlaku na zabezpečovací zařízení — kolejové obvody — je představen v dalších „Úžasných návratech.“ Instruktážní film Československých státních drah z první poloviny 60. let 20. století byl natočen na trati Žilina — Štrba a v Nymburce.

6. díl / Dobrou chuť (1977)
Jídelní vůz Československých státních drah zamířil v roce 1977 v propagačním filmu „Dobrou chuť!“ s rychlíkem Progress do Německé demokratické republiky. Film byl natočen filmovým studiem Ústředního dopravního institutu pro Federální ministerstvo dopravy a představujeme ho v šestém díle Úžasných návratů.

7. díl / Konec slavné epochy (1975)
Na konec parní trakce v Československu připravoval diváka film Ústředního dopravního institutu „Konec slavné epochy“ z roku 1975. Neopakovatelné záběry parních lokomotiv na trati Praha — Děčín jsou doplněny vzpomínkami strojvedoucích.

8. díl / Elektrická jednotka EM 475.1 (1966)
Film přináší záběry z výroby vlaku a seznamuje s konstrukcí a obsluhou vozidla pozdější řady 451, přezdívaného „pantograf“ nebo také „žabotlam“. Traťové záběry pocházejí z úseku Praha – Pardubice.

9. díl / Chyba znamená smrt (polovina 70. let 20. století)
Originální hraný dokument Ústředního dopravního institutu rekonstruuje jednu z největších železničních nehod v Československu, která si vyžádala 31 mrtvých. Stala se 11. prosince 1970 u stanice Řikonín, západně od jihomoravského Tišnova.

10. díl / Lokomotiva ES 499.0 1 díl
(70. léta 20. století)

Prototyp nejmodernější dvousystémové elektrické lokomotivy Československých státních drah ES 499.0002 (dnes řada 350) představuje film z poloviny 70. let 20. století. Tehdy nejmodernější lokomotivy jsou v provozu dodnes.

11. díl / Loučení s párou (1982)
K ukončení parního provozu v Československu došlo v roce 1980. O dva roky později se v Nymburce konaly oslavy s rozsáhlou výstavou a provozem parních lokomotiv. Tyto oslavy zachytil film Loučení s párou.

12. díl / Naše tvář (kolem 1967)
Železniční nehody často zaviní člověk. Jako v případě výpravčího ve filmu „Naše tvář“, který vedle řízení dopravy prodává i jízdenky. 

13. díl / Největší stavba v oboru dopravy (asi 1963)
V areálu nejvyššího purkrabství na Pražském hradě byl v říjnu 1963 otevřen Dům československých dětí. O rok později byl obohacen o velké modelové kolejiště, jehož vznik přibližuje film „Největší stavba v oboru dopravy“.

14. díl / Železniční zpravodaj č. 6 z roku 1960 a č. 14 z roku 1964
Brněnské Studio názorných učebních pomůcek ČSD představilo odstřel výpravní budovy v Poříčanech, informační zařízení mechanického přejezdu a patentovaná rozlomitelná břevna závor.

15. díl / Železniční zpravodaj č. 5 z roku 1960
V první polovině 60. let 20. století Studio názorných učebních pomůcek ČSD, respektive Ústřední dům dopravní a spojové techniky, připravovali vlastní filmový zpravodaj. Reportáže z něho představují první myčku osobních vozů v Praze na Smíchově, unikátní bourání Herzánova mostu v České Třebové, zásah drážních hasičů a stavbu tzv. jižní nákladní spojky v Praze.

16. díl / Železniční zpravodaj č. 1 z roku 1949 a č. 8 z roku 1961
První železniční zkušební okruh normálního rozchodu na světě vznikl u středočeských Cerhenic. Zpravodaj seznamuje s jeho stavbou a dále s cestou vodáků do Hvězdonic na Posázavském pacifiku, s předáním školícího vozu Pražské dráhy a zejména s železničním neštěstím u Frýdlantu 4. července 1958. V tomto případě jde o jediné známé filmové záběry z odstraňování následků nehody.

17. díl / Pohlednice z Kralup nad Vltavou (1989)
Kralupy nad Vltavou jsou významným železničním uzlem. Film z roku 1989 je doplněn současnými záběry.

18. díl / Železniční zpravodaj č. 2 z roku 1960
Reportáže Železničního zpravodaje z roku 1960 představí první ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, výměnu mostní konstrukce za přímo pojížděnou železobetonovou desku a předání železničního vozu určeného pro školení.

19. díl / Výcvik strojvedoucích (1982)
Než se člověk stane strojvedoucím, chvíli to trvá. Ve filmu uvidíte, co všechno musel kandidát na strojvedoucího absolvovat. Záběry pocházejí z depa Česká Třebová a z okolních tratí.

20. díl / Vteřiny do smrti (1966)
Na stále aktuální problém železničních přejezdů upozorňuje simulovaná srážka lokomotivy řady 524.0 s automobilem Tatra 603. Film vznikl z rozhodnutí kolegia ministra dopravy jako reakce na nehodu v Deštnici 2. května 1966, při níž v autobusu zahynulo 10 studentů.

21. díl / Příprava vlakové cesty (60. léta
20. století)

Instruktážní film o přípravě vlakové cesty nás přenese na železnici 60. let 20. století. Ve filmu popisovaná technologie zabezpečení stanice se ovšem používá dodnes.

22. díl / ARES – Automatizovaný systém rezervování míst na železnici ČSD (1986)
Ares je řecký bůh války, ale byl to také automatický rezervační systém Československých státních drah. Vycházel z východoněmeckého systému EPLA a jeho dodavatelem byl tamní kombinát Robotron. První jednání proběhla v roce 1981. Zkušební provoz začal v roce 1986.

23. díl / Příprava na zimu v sdělovací
a zabezpečovací technice
(60. léta 20. století)

Takzvaná zimní opatření jsou na železnici každoroční nezbytností. Je tomu i v případě elektromechanického zabezpečovacího zařízení (část natočena v Praze-Dejvicích). Uvidíte i proudový sněhomet s motorem stíhačky MIG 15.

24. díl / Odvětví elektrotechniky a energetiky (1986)
S historií elektrické trakce a soudobou problematikou elektrizace železnic seznamuje školní film pro 1. ročníky středních odborných učilišť železničních. Podrobně rozebírá profese v rámci dobové organizační struktury odvětví.

25. díl / 20 rokov podniku MTH Vrútky (1988)
1. ledna 1953 vznikl podnik Mechanizace traťového hospodářství Praha. Do něho byl začleněn závod Vrútky, který se v souvislosti s federalizací Československa osamostatnil (1969). Film popisuje výrobu v jednotlivých závodech podniku – Vrútky, Trnava, Košice a Vranov nad Topľou a péči o zaměstnance.

26. díl / Člověk kontra návěstidlo (1975)
Stereotyp a pracovní návyky, zvláště s ohledem na vnímání návěstních znaků, mohou být příčinou nehod. Záběry pocházejí z trati Šumperk – Uničov.

27. díl / Motorový rušeň T 679.1 (asi 1967)
Lokomotiva sovětské provenience přezdívaná „sergej“ nebo také „bubny tajgy“ je legendární. Popsáno je technické provedení stroje i jeho obsluha.

28. díl / Lokomotivní hospodářství (polovina 80. let 20. století)
Film seznamuje s údržbou a provozem lokomotiv. Popsána jsou lokomotivní depa, číslování hnacích vozidel používané do roku 1988 aj. Představena jsou nejdůležitější vozidla motorové a elektrické trakce.

29. díl / Železniční zpravodaj č. 9 z roku 1961
Film rekonstruuje nehodu, při níž 27. srpna 1961 ujely při posunu ve stanici Vrbno pod Pradědem vozy a na trati narazily do osobního motorového vlaku. V něm zahynulo 19 cestujících.

30. díl / Příležitost pro vás (kolem 1971)
Tento film lákal do řad železničářů, tedy modré armády, sestřihem zajímavých záběrů z Československa i ze zahraničí, většinou z 60. let 20. století s důrazem na moderní techniku

31. díl / Československé filmové noviny č. 37 z roku 1949
Stavba Tratě mládeže Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica byla brigádnicky dokončena za rok a půl a slavnostně otevřena 28. října 1949. Tento okamžik film zachycuje. Druhá trať ve filmu „jenom“ oslavovala: úsek Dráhy císaře Františka Josefa Budějovice – Eggenburg byl otevřen 1. listopadu 1869. Dobové kostýmy, historické vozy a (ne až tak) historická lokomotiva na trati z Českých Budějovic do Českých Velenic připomínají mimořádnou akci, netypickou pro rok 1949. Dobově typická je naopak oslava lokomotivy řady 476.0.  Jedna s těchto lokomotiv, pojmenovaná „Drug“, byla věnována J. V. Stalinovi k narozeninám.

32. díl / Bezpečnost při práci v železničním provozu (60. léta)
Bezpečnost práce je nejoblíbenější téma instruktážních filmů. Uváděný film seznamuje s nejdůležitějšími zásadami při pohybu v kolejišti. Letmo také nahlíží na práci některých železničních profesí jako je posunovač nebo vozmistr.

33. díl / Stavba širokorozchodné trati I. díl: železniční spodek (1964–1965)
Rychlost stavby 88 kilometrů nové trati za 30 měsíců byla nevídaná. Širokorozchodná trať z Užhorodu do Hanisky pri Košiciach byla stavbou ostře sledovanou, protože na ní závisela přeprava sovětské rudy do Východoslovenských železáren v Košicích. Stavba byla zahájena 16. března 1964 a slavnostně otevřena 1. května 1966. Ve filmu uvidíte zejména traťové stroje, které stavbu železnice prováděly.