Připravujeme

Dušan Tomášek: Zpověď reportéra

Zpověď reportéra

Národní archiv připravuje vydání edice vzpomínek významného českého novináře, spisovatele, autora řady publikací literatury faktu Dušana Tomáška (1924–2016).  

Ve svých vzpomínkách nazvaných Zpověď reportéra zachycující léta 1927–2006 autor popisuje svoji životní a profesní dráhu, působení v desítkách redakcí novin a časopisů, vzpomíná na spolupracovníky i osobnosti veřejného života, s nimiž se setkal i na okolnosti vzniku některých svých významných textů a publikací. 

Tomášek se ve vzpomínkách vrací do dětství, popisuje svá studentská léta na gymnáziu v Pelhřimově, která prožil na pozadí bouřlivých historických událostí v Evropě – nástupu nacismu, obsazení českých zemí hitlerovským Německem a druhé světové války. Sám byl v roce 1944 nuceně nasazen na práci v rakouském Grazu. 

Dušan Tomášek je typickým představitelem československé poválečné generace, intelektuálem, který byl po druhé světové válce konfrontován s politickými milníky československých dějin. V jeho vzpomínkách se tedy odrážejí klíčové politické události a atmosféra v letech, které přinesly zásadní zlomy v dějinách naší země, jako byly roky 1945, 1948, 1968, 1971 a 1989. 

Po listopadu 1989 se věnoval i pedagogické činnosti: působil jako pedagog na Fakultě žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde mohl předávat mladé generaci své bohaté zkušenosti. Tomáškovým celoživotním tématem se stala problematika druhé světové války, zejména československého protinacistického domácího a zahraničního odboje. Bez nadsázky tomuto tématu zasvětil celý svůj život, ať už téma zpracoval ve svých článcích na stránkách Hlasu revoluce nebo v četných publikacích. 

Rukopis Zpověď reportéra je uložen v Národním archivu v archivním fondu Dušan Tomášek.

Edici doplňuje životopisná studie, vzpomínka blízkého spolupracovníka a přítele Dušana Tomáška – profesora Roberta Kvačka a výběr článků a fejetonů Dušana Tomáška.

Dušan Tomášek. 9. 4. 1983. Soukromý archiv Vladimíry Zikové. Foto Jarmila Rybičková