30/2-2022

Druhé číslo ročníku časopisu Paginae historiae obsahuje celkem 4 studie, 1 materiálový text, zprávy, recenze a anotace. Studie jsou věnovány knížecím zrcadlům doby Václava IV. (Jan Vojtíšek), osobnosti archiváře Moritze Tietze (Pavel Koblasa), vztahu Zdeňka Nejedlého k Rusku (Jiří Křesťan) a osudům pamětní desky na stěně chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze (Lenka Kločková). Materiálová část obsahuje edici nařízení lombardské vlády z roku 1821 týkající se očkování proti neštovicím (Eva Gregorovičová).

Obsah čísla

Obsah + tiráž

Studie

Ctnosti moudrost a prozíravost, královská rada a úřady v knížecích zrcadlech doby Václava IV.
Jan Vojtíšek

Moritz Tietz. Zasloužilý archivář při pražském ředitelství císařských statků
Pavel Koblasa

„Říše mimo svět.“ Zdeněk Nejedlý a Rusko
Jiří Křesťan

K osudům pamětní desky na stěně chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze
Lenka Kločková

Materiály

Nařízení rakouské císařsko-královské vlády o plošném očkování proti černým neštovicím v Lombardii z roku 1821
Eva Gregorovičová

Zprávy

Národní archiv v roce 2021
Eva Drašarová

Literatura

Edice křivoklátské instrukce z roku 1528 – promarněná příležitost? Nad smyslem raně novověkých edic
Josef Vacek

Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích. IV. díl, 2. svazek
Václav Bartůšek

800 let věku královskému městu sluší, aneb co mu přinesly jeho dlouhé dějiny. K obsáhlé kolektivní monografii Uničov: historie moravského města
Richard Mahel

„Nový a přesný popis“ zásadního díla Pavla Aretina
Jakub Fryje

Carmina Caspari Cropacii modulis musicis aptata
Lukáš M. Vytlačil

Šmalkaldská válka jako globální konflikt starého kontinentu v éře raného novověku. K nové publikaci Petra Vorla „Šmalkaldská válka v evropských dějinách 1546–1547“
Richard Mahel

Edice pramenů k politické komunikaci města Českých Budějovic v roce 1618
Lukáš M. Vytlačil

Josef Vacek: Sexuální delikty před apelačním soudem v letech 1687–1727
Petr Kreuz

Tři zajímavé knihy o dětství, mládí a školním vzdělávání v českých zemích
Václav Bartůšek

Sborník o opavském kongresu roku 1820
Pavel Koblasa

O slovenských umělcích inspirovaných Paříží
Miroslav Šepták

Cenné a bolestné svědectví o kolektivizaci vesnice
Jiří Křesťan