31/1-2023

Krize a stát. Na příkladu Československa v meziválečném období.

Monotematické číslo připravené ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR, v. v. i., jehož základem jsou příspěvky proslovené na stejnojmenné konferenci v roce 2021.

Celkem 27 studií domácích i zahraničních autorů je věnováno problematice krizí v meziválečném období na příkladu Československa.

Jednotlivé studie jsou seřazeny do tematických bloků (meziválečná věda, politická krize, poválečná státní správa, zdravotní a sociální správa, film, hospodářství, poválečná zásobovací a sociální situace, církve, legislativní příprava, krize na obzoru).

Obsah čísla

Obsah + tiráž

Úvod
Meziválečná věda

Sociologie – neúspěšný pokus o kamerální vědu pro 20. století
Zdeněk R. Nešpor

Working for a “New and True Synthesis”. Edvard Beneš’s Views on the Postwar Crisis and Critical Theory
Florian Ruttner

JUDr. Jan Karlík (1895–1944). Zapomenutá osobnost československé vojenské vědy
Stanislav Polnar

Rudolf Ina Malý, filosof nového Československa. Příspěvek ke kulturní politice druhé republiky
Tomáš Bandžuch

Politická krize

Od voleb 1920 ke vzniku Pětky
Peter Popálený

Československo a pokusy o „restauraci“ Habsburků v roce 1921
Petr Prokš

Премьер-министр Венгрии граф Пал Телеки о деятельности Социал-демократической партии Словакии. По следам одного документа
Михаил МисюкСергей Выскварко

Poválečná státní správa

Возвращение реэмигрантов на родину и политика чехословацкого правительства в начале 1920-х годов
Елена Павловна Серапионова

Menová odluka ČSR a falšovanie československých bankovkových kolkov v rokoch 1919–1920 v medzinárodnom porovnaní
Zbyšek Šustek

Zdravotní a sociální státní správa

Vývoj zdravotního stavu populace první Československé republiky ve dvacátých letech – hlavní problémy a úkoly československého zdravotního systému
Andrej Tóth Lukáš NovotnýJakub Drábek

Т. Г. Масарик и развитие социальной сферы в Закарпатье в период Чехословацкой республики
Олександр Кравчук

Социально-правовое положение русских эмигрантов-медиков в Чехословакии в межвоенный период
Ирина Шульц

 

Film

Krize a stát za první republiky ve světle filmových pramenů
Luboš Marek

Hospodářství

Veľká hospodárska kríza na prelome 20. a 30. rokov 20. storočia a jej dopad na obyvateľstvo Slovenska (s dôrazom na situáciu v Bratislave)
Alena Bartlová

Československo a krize rakouské demokracie (1932–1934). Nástin problematiky
Miroslav Šepták

Cesta od dodatkových úmluv k bezesmluvnímu stavu a odvrácení celní války: Eskalace a normalizace obchodně-politických vztahů Československa a Rakouska 1926–1929
Tomáš Moric

Poválečná zásobovací a sociální situace

Ortova aféra: mlynář J. K. Ort keťas, nebo dobrodinec?
Hynek Oberhel

Střelba do demonstrantů jako téma meziválečného levicového tisku na začátku třicátých let
Martin DolejskýJakub Vrba

Соціально побутові умови та культурне життя чехословацьких військових на території Підкарпатської Русі (1919–1925 рр.)
Тетяна Миколаївна Попович

Církve

Церковь и ЧСР: от кризиса к Модус вивенди (на примере греко-католиков Подкарпатской Руси
Виктор Кичера

Legislativní příprava

Krizové momenty z dějin československé policie v Berehově
David Hubený

Zákon pro klerikální udavače? Zákon na ochranu republiky očima autorů časopisu Volná myšlenka v době svého přijetí
Jan Kober

Záměry a proces přijetí zákona č. 131/1936 Sb. o obraně státu
Tomáš Řepa

Krize na obzoru

Branná výchova ve školách meziválečného Československa
Jan Šimek

Zprávy německé rozvědky o Československu (14. září–14. října 1938)
Michal Plavec

Словацко-венгерская историографическая дискуссия о «Малой войне»
Мирослав Игнатоля

Karel Souček – obránce Podkarpatské Rusi na barikádách Pražského povstání
Jan Hrubecký