14-2006

Sborník Paginae historiae, vydávaný Národním archivem (tehdy ještě Státním ústředním archivem) od roku 1992, zaujímá mezi periodiky vydávanými archivem čestné místo. Je pokusem o navázání na slavnou minulost odborných časopisů předchůdců současného Národního archivu z období první republiky, zejména Sborníku Archivu Ministerstva vnitra a Zpráv Českého zemského archivu, které si ve své době získaly velké renomé.

Obsah čísla

 Obsah + tiráž

Úvodem

Studie

Archiv Břevnovského kláštera
Jitka Křečková

Nad seznamem studentů pražského piaristického gymnázia z roku 1778
Václav Bartůšek

Rodinný archiv Toskánských habsburků — pramen k historii řádu sv. Štěpána
Eva Gregorovičová

Mezi Pisou a Prahou. Řád sv. Štěpána v Čechách
Danilo Barsanti

Ministerstvo vnitra, Londýn — zpráva o zpracovaném fondu
Ivan Štovíček

Zpřístupnění fondu Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu
Jaroslav PažoutMonika Sedláková

Materiály

Seznam provinciálů, definitorů a ostatních představených správních jednotek kapucínského řádu s historickým sídlem v Praze (a Vídni)
Pacifik M. Matějka

K problému interpretace fondu Salbuchy. Kterému Poříčí přísluší právo týdenního trhu?
Vladislav Mareš

Edice soupisů tzv. politicky kompromitovaných pro Prahu z roku 1857. Neoabsolutistická perzekuce v Čechách ve světle úřední evidence
Petra Ševčenková

Přehled změn v územní organizaci politické správy v letech 1928–1948
Jan Edl

Zprávy

Národní archiv v roce 2005
Eva Drašarová

Publikační činnost Národního archivu a jeho pracovníků za rok 2005
Anna Vindušková

Evidence veřejnoprávních původců v předarchivní péči Národního archivu
Tomáš Kalina Jaroslav Šulc

Předarchivní péče Národního archivu u soukromoprávních původců v roce 2005
Jiří Křesťan

K péči Národního archivu o klášterní dokumenty
Jitka Křečková

Zpráva o průzkumu dokumentů ze zámku ve Zbirohu
Zdeňka Kokošková

Sbírka Československé státní školy ve Velké británii
Alexandra Blodigová

Americký dar Národnímu archivu
Alena ŠimánkováAlena Nosková

Osobní archiv Pavla Tigrida
Zora Machková

Zpřístupnění souboru mikrofilmů s dokumenty k problematice okupace Českých zemí v letech 1938–1945
Zdeňka KokoškováJaroslav Pažout

Dlouhodobý plán bezpečnostního snímkování fondů Národního archivu
Emilie Benešová

Vědecké projekty, konference a semináře

Projekt edičního zpracování korespondence Cesare Speciana, papežského nuncia na císařském dvoře v Praze v letech 1592–1598
Alena Pazderová

Grantový projekt KSČ a radikální socialismus v Československu 1918–1989
Jiří Křesťan

Digitalizace indikačních skic stabilního katastru
Libor Gottfried

Zpráva o zasedání prozatímní sfragistické sekce maru v Praze (29. 5. – 3. 6. 2005)
Helena Sedláčková

Zachráněni na ostrově kapitoly ze života Čs. emigrace ve Velké Britanii za 2. světové války
Jana Čechurová

Připomenutí 60. výročí konce druhé světové války v Národním archivu
Zdeňka Kokošková

Soutěž vzpomínkových, historických a dokumentačních prací ČSBS a NA
Maria Chaloupková

Výstavy

Výstava v Národním archivu „Návrat ke kořenům – běh života v archivních dokumentech“
Lenka Matušíková

Život a dílo Ludvíka Salvátora – výstava z rodinného archivu toskánských habsburků
Eva Gregorovičová

Recenze a anotace

Na okraj prvního svazku druhého vydání soupisu poddaných podle víry z roku 1651. Boleslavsko 1–2
Jaroslav Šulc

Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793
Karel Koucký

Československo-francouzské vztahy v diplomatických jednáních 1940–1945
Jaroslav Pažout

Edice JZD
Jiřina Juněcová

Československá justice v letech 1948–1953 v dokumentech
Karolína Šimůnková

Karel Beránek − výbor prací z let 1958−1999
Petra Oulíková

Zdeněk Šamberger, studie k dějinám československého archivnictví
Zdeňka Kokošková

Historická fotografie − sborník pro prezentaci Historické fotografie ve fondech a sbírkách české republiky
Vladimír Waage