24/1-2016

První číslo tohoto ročníku časopisu Paginae historiae obsahuje celkem 7 studií a 4 materiálové texty. V dalších částech nalezne čtenář informace o některých archivních fondech, zprávu o činnosti Národního archivu za rok 2015 a recenzní rubriku.

Ze studií lze upozornit na zevrubné dějiny pražské maltézské knihovny deponované nyní v Národním archivu (Pavel Trnka), příspěvek k dějinám piaristické koleje v Rastattu (Václav Bartůšek), studii k problematice celibátu učitelek v letech 1870–1919 (Lukáš Šlehofer), biogram cyklisty Jindřicha Maštálky (Jan Bílek), dále studii týkající se jmenování Josefa Berana pražským arcibiskupem (Zlatuše Kukánová), dějiny Státní archivní komise 1951 1954 (Tatiana Rohová) a Výzkumného ústavu místního hospodářství (Pavel Vaško). Z materiálových textů lze upozornit na přehled konventních pečetí svatojiřského a břevnovského kláštera (Petra Oulíková), přehled osobních komorníků císaře Františka Josefa I. (Pavel Koblasa), rozbor archivních pramenů k dějinám české zahradní architektury na přelomu 19. a 20. století (Šárka Steinová) a pramenů k obilnímu monopolu na Slovensku (Daniela Tvrdoňová).

Obsah čísla

 Obsah + tiráž

Studie

Osudy Maltézské knihovny v Praze a její současný stav
Pavel Trnka

Co mohou prozradit české archivní prameny o piaristické koleji v Rastattu v letech 1715–1778
Václav Bartůšek

A mohly jsme býti mnohé šťastny! Celibát učitelek v českých zemích v letech 1870–1919
Lukáš Šlehofer

Cyklistou v roce 1884. Klub velocipedistů Praha a Jindřich Maštálka
Jan Bílek

Habemus archiepiscopum! Josef Beran novým pražským arcibiskupem
Zlatuše Kukánová

Státní archivní komise v letech 1951–1954
Tatiana Rohová

Výzkumný ústav místního hospodářství, instituce mezi uměním, vědou a manažerským ústředím
Pavel Vaško

Materiály

Konventní pečeti svatojiřského a břevnovského kláštera v Praze
Petra Oulíková

Osobní komorníci rakouského císaře Františka Josefa I.
Pavel Koblasa

Česká zahradní architektura konce 19. století až 1. poloviny 20. století v zrcadle archivních pramenů
Šárka Steinová

Obilný monopol v zrkadle archívnych dokumentov Slovenského národného archívu
Daniela Tvrdoňová

Archivní fondy

Horní úřad Rudolfov 1555–1854
Stanislava Jílková

Prameny k dějinám Vídeňského kongresu ve fondu Rodinný archiv Metternichů
Jan Kahuda

Diskuse

Mikrohistorie, historický kontext a jihočeské prameny
Jaroslav Čechura

Zprávy

Národní archiv v roce 2015
Eva Drašarová

Literatura

Dvě nové historiografické monografie
Václav Bartůšek

Dyplomatyka staropolska
Ivan Hlaváček

Nový klíč k hradu Simancas
Jan Kahuda

Archivář a historik Jiří Pešek oslavil – prezentoval důstojně své šedesátiny
Ivan Hlaváček

Nové slovinské archivní publikace
Jan Krlín

Polička očima muzejníka i archiváře
Václav Bartůšek

Uničov v článcích historika a kronikáře Tomáše Souška
Richard Mahel

Jiří Kejř: Jan Hus známý i neznámý. Resumé knihy, která nebude napsána
Richard Mahel

Odkaz piaristů z hlediska památkářů
Václav Bartůšek

Pavel Fabini, Martin Klečacký, Tomáš Zouzal: Zemědělská rada pro Království české 1873–1918
Jiřina Juněcová

Obrazová příloha