29/2-2021

Toto číslo obsahuje celkem 8 studií, 1 materiálový text, informace o archivních fondech, zprávy, recenze a anotace.

Studie jsou věnovány rukopisu Pulkavovy kroniky v Národním archivu (Martina Šumová – Pavel Brodský), struktuře kněžské větve maltézského řádu (Pavel Trnka), působení kongregace boromejek (Jana B. Slaběňáková), vytvoření Dollfussovy vlády v Rakousku (Miroslav Šepták), osobnostem oberlandrátů z řad sudetských Němců (Zdeňka Kokošková – Monika Sedláková), ženám v poštovní službě (Jan Kramář), procesu s rektorem Stříteským v Litomyšli v roce 1950 (Jiří Křesťan) a konfliktům a klientelismu v orgánech československé prokuratury (Jaroslav Pažout – Adam Zítek).

Obsah čísla

Obsah + tiráž

Studie

Na okraj rukopisu Pulkavovy kroniky v Národním archivu v Praze
Martina ŠumováPavel Brodský

Struktura a identifikace kněžské větve českého velkopřevorství řádu maltézských rytířů v letech 1732–1950
Pavel Trnka

Působení Kongregace Milosrdných sester svatého Karla Boromejského na území brněnského biskupství od jejího příchodu až do dnešní doby
Jana Barbora Slaběňáková

Vytvoření Dollfussovy vlády z pohledu křesťanských socialistů
Miroslav Šepták

Sudetští Němci jako oberlandráti v Protektorátu Čechy a Morava
Zdeňka KokoškováMonika Sedláková

Ženy v poštovní službě českých zemí
Jan Kramář

O klubku zmijí a žábě na prameni. Proces s rektorem Stříteským, Litomyšl a Zdeněk Nejedlý. K poetice hrůzy
Jiří Křesťan

Ochránkyně a prosazovatelka socialistické zákonnosti? Konflikty a klientelismus v nejvyšších orgánech československé prokuratury
Jaroslav PažoutAdam Zítek

Materiály

Instrukce úřednická sepsaná v den svatého Václava 28. 9. 1628. Edice
Jaroslava Veselá

Archivní fondy

Sudetoněmecká strana – dodatky II
Miroslav Šepták

Archivní fond KSČ – Ústřední výbor 1945–1989, Praha – Kancelář generálního (prvního) tajemníka ÚV KSČ Gustáva Husáka
František Štverák

Zprávy

Národní archiv v roce 2020
Eva Drašarová

Konfesní proměny v novověké společnosti jako nosné téma. Zpráva o konferenci „Věk konverzí. Konverze a konfese v (dlouhém) raném novověku“
Lukáš M. Vytlačil

Literatura

Erby rytířů Podvazkového řádu
Ivan Hlaváček

Švédské obléhání Prahy v roce 1648
Lukáš M. Vytlačil

Diplomatem v půlnoční zemi: zástupci Habsburků ve Švédském království mezi lety 1650 a 1730
Alena Kernalová

Korespondence mezi Mikulášem Adauktem Voigtem a Gelasiem Dobnerem
Václav Bartůšek

Selektivní obraz násilných událostí podzimu 1938
Jan Benda

Biografie zpravodajského důstojníka a vojenského diplomata Aloise Čáslavky 
Roman Štér

Vydaná korespondence mezi Hubertem Ripkou a Edvardem Benešem
Miroslav Šepták

Dílo Josefa Petráně a současná historická věda. Pocta Jihočeské univerzity českému historikovi
Václav Bartůšek

Vzpomínky stavitele mostu k demokracii
Jiří Křesťan

O turbulentním vývoji rakousko-italských vztahů v meziválečném období
Miroslav Šepták

Kniha o zapomenutém rakouském spolkovém kancléři
Miroslav Šepták

O spletité historii rakouských Zelených
Miroslav Šepták