12-2004

Sborník Paginae historiae, vydávaný Národním archivem (tehdy ještě Státním ústředním archivem) od roku 1992, zaujímá mezi periodiky vydávanými archivem čestné místo. Je pokusem o navázání na slavnou minulost odborných časopisů předchůdců současného Národního archivu z období první republiky, zejména Sborníku Archivu Ministerstva vnitra a Zpráv Českého zemského archivu, které si ve své době získaly velké renomé. 

Obsah čísla

 Obsah + tiráž

KNIHOVNÍCI PIARISTICKÉ KOLEJE V PRAZE V LETECH 1752–1780
Václav Bartůšek

CAMILL HOFFMANN, BÁSNIK-ŽURNALISTA-DIPLOMAT (1878–;1944)
Bohumil Černý

ZALOŽENÍ A ČINNOST NEMOCNICE ALŽBĚTINEK NA NOVÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM V 18. STOLETÍ A POHLED DO NEMOCNICE MILOSRDNÝCH BRATŘÍ NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM
Ivana Ebelová

VZÁJEMNÁ KORESPONDENCE EDUARDA ALBERTA A ANTONÍNA RANDY
Helena Kokešová

POHŘEBNÍ ŠTÍTY VE WUNSCHWITZOVĚ GENEALOGICKÉ A HERALDICKÉ SBÍRCE
Klára Kučerová