25/2-2017

Monotematické číslo bylo tentokrát připraveno k tématu tzv. dobrovolných organizací vzniklých na základě zákona č. 68/1951 Sb. Po historiografickém úvodu redaktora svazku (Jiří Křesťan) následují dvě studie týkající se problematiky spolkového práva a právního postavení dobrovolných organizací (Ivo Telec, Marek Jukl). Dalších 11 odborných studií zařazuje téma do různých historických souvislostí. Autorskou základnu čísla tvoří částečně pracovníci Národního archivu, z větší části pak pracovníci akademických a vysokoškolských institucí. V poslední části jsou otištěny některé vzpomínky a rozhovory s pamětníky k danému tématu.

Obsah čísla

 Obsah + tiráž

Úvodní studie

Národní fronta a dobrovolné organizace jako téma výzkumu historiografie 
 Jiří Křesťan

Cesta spolkového práva
Ivo Telec

Československý červený kříž: mezinárodně právní status národní společnosti Mezinárodního Červeného kříže
Marek Jukl

Studie

Od ČSM k SSM přes SODM. Vývoj mládežnických organizací v českých zemích v druhé polovině šedesátých let 20. století
Martin Franc

Spolek vlastníků majetku na Slovensku a bývalé Podkarpatské Rusi po druhé světové válce
David Hubený

Ženy v odborech. Činnost Komise žen Ústřední rady odborů v letech 1945–1948 
Anna Jonáková

Dětské organizace v českých zemích v letech 1968–1970
Jiří Knapík

Kulturní sdružení občanů ČSSR německé národnosti a Pražské jaro 1968
Petra Kokošková

Tvůrčí svazy a Národní fronta: od politické emancipace k efektivní normalizaci
Jan Mervart

Rovní a rovnější. Malá skica z dějin zahraničního cestování, rekreací, a trávení volného času vrcholné komunistické nomenklatury post-stalinské éry (1954–1968)
Pavel Mücke

„Organizovaný pes – záruka bezpečnosti“. ´Animal Turn´ na příkladu Svazarmu 
Doubravka Olšáková

Organizační vývoj orgánů ROH 1845–1969
Jiří Pokorný

Historie Svazu okrašlovacích spolků v Praze a jeho likvidace
Šárka Steinová – Vladimír Waage

Svaz přátel USA a Americký ústav v Československu. Obtížné hledání jejich legitimity v Národní frontě (1945–1950)
Jakub Šlouf

Vzpomínky a rozhovory

Rozhovor s Milošem Jakešem
Lucie RajlováJiří Křesťan

Rozhovor s PhDr. Zdeňkou Hajnou, CSc.
Lucie Rajlová

Rozhovor s doc. PhDr. Martinem Kučerou, CSc.
Lucie Rajlová

Ukončení činnosti Socialistického svazu mládeže, vznik Svazu mladých (období 1989–1992)
František Kovanda

Z  historie spolků a organizací zdravotně postižených
Jaroslav Paur