27/1-2019

K životnímu jubileu PhDr. Evy Drašarové, CSc.

Toto číslo bylo připraveno jako pocta k významnému životnímu jubileu ředitelky Národního archivu PhDr. Evy Drašarové, CSc. Obsahuje celkem 45 odborných studií domácích i zahraničních autorů, úvodní zdravice a biografické texty, kompletní bibliografii jubilantky i její bilanční rozhovor o dvacetiletí v čele Národního archivu. Témata jednotlivých studií jsou věnována problematice archivnictví, pomocných věd historických, dějin správy, českých i světových dějin od středověku do současnosti.

Obsah čísla

Jubileum pani PhDr. Evy Drašarovej, CSc.
Ivan Tichý

Pozdrav Evě Drašarové
David Valůšek

Archivní začátky Evy Drašarové
Marie Stupková

Studie

Čas boje, čas pokoje“. Kalendář a válečná tažení v raně přemyslovských Čechách 
Marie Bláhová

Farní kostel v Zásmukách v roce 1328
Ivan Hlaváček

Archiv- und Bibliotheksgut als Kriegsbeute am Beispiel des 30jährigen Krieges
Leopold Auer

Landštejnské panství v Táborském kraji jako reálné svěřenství v držení hrabat z Herbersteinu
Pavel Koblasa

Pražský konvent johanitů a datace udělení práva pontifikálií jeho převorům v řádové historiografii
Pavel Trnka

Dvůr habsburských arcivévodkyň a jeho reforma v roce 1563
Jaroslava Hausenblasová

Snahy o konverzi Petra Voka z Rožmberka aneb co v Březanově kronice nebylo
Alena Pazderová

Olomoucký písař magistr Pavel Košinář Velinský ze Všelis a jeho fraktura z konce 16. století
Bohdan Kaňák

Od textu k mapám v Hesseliově urbáři
Vladimír Waage

Ploskovice a Zákupy. Zahrady Anny Marie Františky s vůní ananasů
Petra Březáčková

Udělování svátosti nižšího a vyššího svěcení pražskými světícími biskupy Janem Matoušem Schweibererem a Erasmem Divišem Kriegerem v letech 1779–1792
Stanislava Jílková

Prameny k toskánským dynastickým řádům v Rodinném archivu toskánských Habsburků
Eva Gregorovičová

„Lze se nadíti, že Moravě dostane se historického díla, důstojného jejich mecenášů a representantů“. Několik poznámek k zpřístupňování písemných archiválií historikem Bedou Dudíkem
Richard Mahel

Život sester alžbětinek Na Slupi v zrcadle statut
Jitka KřečkováHedvika Kuchařová

„Škodlivost některých barev k barvení hraček dětských a cukrářského zboží, vůbec se oznamuje“
Ivana Ebelová

Kariolová pošta v českých zemích v 19. století
Tomáš KalinaJan Kahuda

Psi, pejskaři a zavedení daně psovské v druhé polovině 19. století v Praze
Pavla Lutovská

Národní banderium ve Zdicích. Vznikla Selská jízda na Podbrdsku
Hana Pátková

Volební aféra okresního hejtmana Nikodéma Eckerta. Příspěvek k politickým aktivitám c. k. státních úředníků v 70. letech 19. století
Pavel Fabini

Kulturní spolek jako minilaboratoř politického stranictví. Beseda v Hradci Králové v letech 1872–1914
Roman Horký

K finanční síle školských spolků v českých zemích. Ústřední matice školská a Deutscher Schulverein před první světovou válkou ve srovnávací perspektivě 1880–1914
Mikuláš Zvánovec

Hrabě Kielmansegg a jeho „účelové tisky“
Pavel Holub

Dobročinný spolek českých paní a dívek „Ludmila“ ve Vídni
Vlasta Valeš

Kde je naše Luisa? Příběh útěku, hledání a nalézání saské korunní princezny a rakouské arcivévodkyně Luisy Toskánské
Jiří Kuděla

Pokažené narozeniny – Petřinova aféra 1912. K soužití Čechů a Němců v českých zemích v předvečer I. světové války
Luboš Velek

Správní kousek ministra Hochenburgera. Rakouská justice a česko-německé vyrovnání před první světovou válkou
Martin Klečacký

Spisovatelé – svědomí národa? Malé zamyšlení nad Manifestem českých spisovatelů
Martin Kučera

Vitamíny na frontu a do nemocnic. Příspěvek k dějinám každodennosti Pražanů v době první světové války
Jana Konvičná

Spolek budovaný s láskou. Počátky Českého srdce – československé sociální péče v Rakousku
Alexandra Blodigová

Boj o státní hranice Slovinska od roku 1918 do roku 1920 se zaměřením na slovinsko-rakouské hranice v oblasti Korutan
Jan Krlín

„Archiv musea království Českého archivem není…“. Pokus o zrušení Archivu Národního muzea v letech 1919–1920
Klára Woitschová

Angažování bývalých šlechticů v akciových společnostech v meziválečném Československu. Nástin možného výzkumu a jeho výsledků
Pavel Dufek

„Jednou uvidí světlo boží, až bude vhodná doba.“ Tajemství zapečetěné obálky s posledními slovy T. G. Masaryka
Jiří Křesťan

Člověk ve víru proměn společnosti a režimů. Socializace, identita, krize identity, resocializace. Otto Rydlo – funkcionář komunistické strany, žurnalista, podnikatel a politický vězeň (1896–1974)
Jiří ŠoušaEduard Kubů

Odchod německých bohoslovců z římského Nepomucena v říjnu 1938
Zlatuše Kukánová

Volby do autonomního Sněmu Slovenské krajiny
Jan Rychlík

Porady německého státního ministra K. H. Franka s oberlandráty-inspektory 1943–1944. Edice dokumentů
Zdeňka KokoškováStanislav Kokoška

Sjezd Odborové skupiny československé ve Velké Británii v roce 1944
David Hubený

Josef Volf, nevšední život a osudy konopišťského archiváře
Jiří Smitka

Neznámý pohled na Doznání Artura Londona a proces Slánského
Jaroslav Bouček

Vnitřní podoba Komunistické strany Československa v období tzv. normalizace – pokus o základní charakteristiku
Jaroslav Pažout

Ein Beitrag zur Archivtheorie
Wolfgang Maderthaner

Přístupnost veřejných dokumentů a ochranné archivní lhůty ve Spojeném království. Inspirace pro české archivnictví
Mikuláš Čtvrtník

Stav a perspektivy digitálního archivnictví v ČR
Milan VojáčekMiroslav Kunt

K podobě znaků s moravskou a se svatováclavskou orlicí
Helena Sedláčková

Dvacet let v čele Národního archivu.
Rozhovor s PhDr. Evou Drašarovou, CSc.

Bibliografie

Bibliografie PhDr. Evy Drašarové, CSc.