11-2003

Sborník Paginae historiae, vydávaný Národním archivem (tehdy ještě Státním ústředním archivem) od roku 1992, zaujímá mezi periodiky vydávanými archivem čestné místo. Je pokusem o navázání na slavnou minulost odborných časopisů předchůdců současného Národního archivu z období první republiky, zejména Sborníku Archivu Ministerstva vnitra a Zpráv Českého zemského archivu, které si ve své době získaly velké renomé.

Obsah čísla

 Obsah + tiráž

JIŘÍ Z PODĚBRAD A JEDNOTA BRATRSKÁ
Karolina Petrasová

ŠÍŘENÍ PIARISTICKÝCH KOLEJÍ A ŠKOL V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU V 17. A 18. STOLETÍ
Václav Bartůšek

ŠKOLSKÝ ŘÁD SV. VORŠILY V ČECHÁCH V DOBĚ BAROKA A OSVÍCENSKÝCH REFOREM MARIE TEREZIE
Ludmila Sochorová

„V ÚCTĚ PODEPSANÝ…“. K PŮSOBENÍ KARLA NĚMCE NA VYŠŠÍ HOSPODÁŘSKÉ A HOSPODÁŘSKO-PRŮMYSLOVÉ ŠKOLE V TÁBOŘE A V ZEMSKÉM POMOLOGICKÉM ÚSTAVU V TROJI
Helena Kokešová

„PROSINCOVÝ BLOK“ A ALTERNATIVA MENŠINOVÉ LEVICOVÉ VLÁDY V ČESKOSLOVENSKU 1935
Ivan Pfaff

DR. JAN SLAVÍK K PŘÍPADU PROF. DR. JAROSLAVA PROKEŠE
Josef Kollmann

METTERNICHOVÉ A JEJICH RODINNÝ ARCHIV
Jaroslav Honc

BIBLIOGRAFICKÝ SOUPIS ČLÁNKŮ SBORNÍKU PAGINAE HISTORIAE 1992–2002 
Anna Vindušková