9-2001

Sborník Paginae historiae, vydávaný Národním archivem (tehdy ještě Státním ústředním archivem) od roku 1992, zaujímá mezi periodiky vydávanými archivem čestné místo. Je pokusem o navázání na slavnou minulost odborných časopisů předchůdců současného Národního archivu z období první republiky, zejména Sborníku Archivu Ministerstva vnitra a Zpráv Českého zemského archivu, které si ve své době získaly velké renomé. 

Obsah čísla

 Obsah + tiráž

ŠPITÁL SVATÉHO JAKUBA A CHUDINSKÁ PÉČE V DRÁŽĎANECH V OBDOBÍ RANÉHO NOVOVĚKU
Jana Smíšková

PANOVNICKÉ KONFIRMACE PRIVILEGIÍ ČESKÝCH KLÁŠTERŮ V 18. STOLETÍ
Jan Kahuda

ČESKÉ FIDEIKOMISY V POSLEDNÍCH LETECH SVÉ EXISTENCE (POZNÁMKY K ASPEKTŮM ARCHIVNÍM A PRÁVNÍM)
Jiří Georgiev

SPISY BÝVALÉHO POŠTOVNÍHO ARCHIVU V PRAZE
Alexandra Špiritová

ARCHIV SYNDIKÁTU NOVINÁŘŮ
Karel Malec

OSUD SPOLKU ČESKÝCH ŽURNALISTŮ A JEHO NÁSTUPCŮ
Alexandra Blodigová

K POČÁTKŮM SPOLKOVÉHO ŽIVOTA UČITELŮ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ (POHLEDEM DOKUMENTŮ ARCHIVU PEDAGOGICKÉHO MUZEA J. A. KOMENSKÉHO V PRAZE)
František Morkes

AMERIČTÍ SOKOLOVÉ A PRVNÍ ZAHRANIČNÍ AKCE
Jiří Jožák

ZDENĚK NEJEDLÝ A SPOLEK SOCIALISTICKÁ SPOLEČNOST V PRAZE
Jiří Křesťan

PŘÍPAD UNIV. PROF. DR. JAROSLAVA PROKEŠE – CHMURNÁ KAPITOLA Z DĚJIN ARCHIVU MINISTERSTVA VNITRA
Josef Kollmann

JAK MNE PROBLÉM RUSKÉ REVOLUCE PŘIBLÍŽIL KE TŘEM PRESIDENTŮM REPUBLIKY
Jan Slavík, ed. Jaroslav Bouček