0-1992

Sborník Paginae historiae, vydávaný Národním archivem (tehdy ještě Státním ústředním archivem) od roku 1992, zaujímá mezi periodiky vydávanými archivem čestné místo. Je pokusem o navázání na slavnou minulost odborných časopisů předchůdců současného Národního archivu z období první republiky, zejména Sborníku Archivu Ministerstva vnitra a Zpráv Českého zemského archivu, které si ve své době získaly velké renomé. 

Obsah čísla

Obsah + tiráž

Začátek

Vývoj intabulaci desek zemských
Pavla Burdová

Listiny Karla IV. v Archivu České koruny
Lenka Matušíková

Z dějin postranního práva klášte­ra Panny Marie Sněžné v Starém Městě pražském
Vladimír Waage

Soupis poddaných podle víry
Eliška Čaňová

Stavovský zemský výbor v Čechách v 18. století
Marie Lišková

Matriky židovských 1áboženských obcí v Čechách a na Moravě z let 1784 až 1949
Zlatuše KukánováLenka Matušíková