27/2-2019

Československo-rakouské vztahy ve 20. století

Toto číslo je věnováno tematice československo-rakouských vztahů ve 20. století. Obsahuje celkem 7 odborných studií domácích i zahraničních autorů k problematice politických, hospodářských i sociálních dějin zasahujících do vzájemných vztahů Československa a Rakouska od roku 1918 až do konce 20. století (mj. poštovnictví, letecká doprava, školství, kultura, cestovní ruch ad.). Součástí tohoto čísla je také informace o aktivitách Národního archivu v roce 2018 a řada recenzí odborné literatury.

Obsah čísla

Úvodní slovo
Miroslav Šepták

Přehled archivních fondů a historiografické produkce k československo-rakouským vztahům
Miroslav Šepták

Studie

Poštovnictví na území německo-rakouských provincií v Československu 1918–1919
Lubor Kunc

Stavovský stát v Rakousku ve 30. letech 20. století a jeho recepce v Československu
Marek Šmíd

Letecká doprava mezi Prahou a Vídní v meziválečném období a za protektorátu
Michal Plavec

České školy ve Vídni pod hákovým křížem
Vlasta Valeš

„Ostmark“ a protektorát jako destinace říšského cestovního ruchu
Ivan Jakubec

Verbunden oder getrennt? Das wechselhafte österreichisch-slowakische Verhältnis im 20. Jahrhundert
David Schriffl

Österreichisch-tschechische Kulturdiplomatie zwischen 1918 und 2018 aus der Perspektive des österreichischen Außenministeriums
Andrea Brait

Zprávy

Národní archiv v roce 2018
Eva Drašarová

Zpráva o mezinárodní konferenci „Morava v době převratů a změn 1848–1918“, konané ve dnech 6. a 7. června 2018 v Kroměříži a vydaném sborníku konferenčních příspěvků
Richard Mahel

Oslavy Jaroslava Schallera na Konopišti a v Benešově v roce 2018
Václav Bartůšek

Literatura

Nejstarší matrika olomoucké univerzity z let (1576) 1590–1651
Václav Bartůšek

Pavla Semerádová – Eliška Šedivá: Catalogus collectionis operum artis musicae de monasterii siloensis
Lukáš M. Vytlačil

Oliver Solga: Ján Kupecký život a dielo
Václav Bartůšek

Vojtěch Kessler: Paměť v kameni
Vojtěch Kroužil

Podnětná analýza českých historických stereotypů a předsudků o Češích
Jiří Křesťan

Závažná sonda do světa dětí a mládeže v českých zemích v letech 1948–1970
Jiří Křesťan

Vedoucí představitelé Komunistické strany Československa v novém biografickém slovníku
Jan Krlín

Kniha o zemských volbách v Rakousko v letech 1919–1932
Miroslav Šepták

Nové slovinské archivní publikace
Jan Krlín

Obrazová příloha