2-1994

Sborník Paginae historiae, vydávaný Národním archivem (tehdy ještě Státním ústředním archivem) od roku 1992, zaujímá mezi periodiky vydávanými archivem čestné místo. Je pokusem o navázání na slavnou minulost odborných časopisů předchůdců současného Národního archivu z období první republiky, zejména Sborníku Archivu Ministerstva vnitra a Zpráv Českého zemského archivu, které si ve své době získaly velké renomé. 

Obsah čísla

 Obsah + tiráž

DESKY DVORSKÉ
Pavla Burdová

ZPRÁVY O STAVU FAR PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE Z ROKU 1650
Zlatuše Kukánová

K DĚJINÁM PRAŽSKÉHO GHETTA V 2. POLOVINĚ 17. STOLETÍ
Lenka Matušíková

ŽIDOVSKÁ POŠTA V PRAZE
Alexandra Špiritová

SOUPIS MATRIK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČECHÁCH – II. ČÁST
Zlatuše KukánováLenka Matušíková

JUDR. JOSEF SCHIESZL A JEHO PÍSEMNÁ POZŮSTALOST
Jiří Křesťan

VÝSLEDKY HEYDRICHOVY SPRÁVNÍ REFORMY Z POHLEDU OKUPAČNÍHO APARÁTU
Jaroslava Milotová

RUKOPISY VE FONDU RODINNÝ ARCHIV METTERNICHŮ
Jaroslava Hoffmannová

VYMEZENÍ FONDU MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Rudolf Kaďorek