20/2-2012

Toto číslo je monograficky zaměřeno na problematiku spisové služby a předarchivní péče. Obsahuje celkem 18 příspěvků k této závažné problematice rozdělených do čtyř částí (Obecné studie, Tematické studie k domácí problematice, Studie k zahraniční problematice, Úvahy a vzpomínky). Studie shrnují současný stav poznání dané problematiky. Věříme, že tradice monografických čísel, ve které by Národní archiv rád dále pokračoval, přispěje ke zkvalitnění našeho časopisu. Vedle monografické části dále upozorňujeme na metodický příspěvek Emilie Benešové k problematice archivního zpracování fotografických archiválií.

Obsah čísla

 Obsah + tiráž

Monografická část – Spisová služba a předarchivní péče

Namísto úvodu

Obecné studie

Předarchivní péče Národního archivu u veřejnoprávních původců v posledních dvaceti letech
Tomáš Kalina

Spolupráce Národního archivu se soukromo-právními původci v oblasti předarchivní péče
Zora MachkováJiří Křesťan

Předarchivní péče v podmínkách státních oblastních archivů
Helena Pochobradská

Okresní archivář a předarchivní péče. Teorie a praxe posledních 40 let
Miroslav Olšina

Dokumenty horní komory
Alexandra Blodigová

Spisová a předarchivní péče v Akademii věd České republiky
Daniela Brádlerová

Předarchivní péče v archivu Univerzity Karlovy v minulosti a v současnosti
Petr CajthamlMarek Ďurčanský

Tematické studie k domácí problematice předarchivní péče u Národního památkového ústavu
Karolína Šimůnková

Shrnutí předarchivní a archivní péče u podnikatelských původců v západních Čechách
Eva Wasková

Ředarchivní péče ve Státním okresním archivu Zlín a v Štátnom archíve v Nitre, pobočka Topoľčany
Pavel Šrámek

Kulturní instituce v dikci AHMP a předarchivní péče – mezi normou a praxí
Jan Schwaller

Vývoj spisové a archivní služby českých bankovních institucí (1918–2006)
Jakub Kunert

Studie k zahraniční problematice

Předarchivní péče ve Francii na přelomu 20./21. stoleti
Mikuláš Čtvrtník

Předarchivní péče ve Spolkové republice Německo
Zbyšek Stodůlka

Předarchivní péče u veřejnoprávních původců v Polsku
Martin Šisler

Úvahy a vzpomínky

Nejmladší oddělení Státního ústředního archivu v Praze
Růžena Hlušičková

Předarchivní péče v Národním archivu. Pár vzpomínek
Josef Žabka

Něco málo o předarchivním dohledu na 1. oddělení ve Státním oblastním archivu v Zámrsku v letech 1967–1985
Vladimír Kaláb

Resumé

RECORDS MANAGEMENT AND PRE-ARCHIVAL CARE
SCHRIFTGUTVERWALTUNG UND RECORDS MANAGEMENT

Materiály

Archivní zpracování fotografických archiválií
Emilie Benešová

Archivní fondy

Osobní archiv Viléma Nového
Jarmila Pešková

Projekty

Podprojekt „Zámecká knihovna Valdštejnů na zámku v Doksech – signatura A 75 – letáky o třicetileté válce“ – 6. etapa (VISK – Memoriae mundi series Bohemica 2011) knihovny Národního archivu a jeho celkové zhodnocení z hlediska využití digitalizovaných dokumentů
Václav Bartůšek

Literatura

Jan Malypetr: Paměti a projevy
Andrea Ponecová

Korespondence T. G. Masaryk – Josef Kaizl
Milan Vojáček

Soupis sbírky rukopisů bývalého Františkova muzea v Brně
Václav Bartůšek

Výbor kodikologických rozprav a studií Františka Hoffmanna
Václav Bartůšek

Václav Fronk: Sebereflexe české společnosti. Přelom 19. a 20. století v perspektivě humoristických časopisů
Luboš Velek

Dunkerque 1944–1945
David Hubený

Bibliografický rejstřík sborníku Paginae historiae 11/2003 – 20/2012