28/1-2020

Studie jsou věnovány soukromým kaplím v Čechách na konci 17. století (Leoš Zich), nobilitacím Jana Ludvíka Isolano (Marek Starý) a rodu Becků (Václav Horčička – Jan Županič), československé účasti ve francouzském odboji (Jaroslav Bouček), osobnosti hudebního skladatele Václava Dobiáše (Jiří Jiráček), pohřbu Ferdinanda Peroutky (Jiří Křesťan – Richard Mahel) a vzniku levicové opozice v Československu koncem 80. let 20. století (Emil Voráček).

Obsah čísla
Studie

Soukromé (zámecké) kaple v pražské arcidiecézi v poslední čtvrtině 17. století (na příkladu radonického vikariátu)
Leoš Zich

Plukovník a rytmistr aneb není Isolano jako Isolano
Marek Starý

Šlechtictví bez monarchie? Nobilitační politika Karla I. na příkladu rodu Becků
Jan ŽupaničVáclav Horčička

Osudy velkostatkářských archivů a historických kolekcí při první pozemkové reformě (1918–1938)
Kristýna Kaucká

Čechoslováci ve francouzském odboji
Jaroslav Bouček

Hudební politika socialistického realismu perspektivou skladatele Václava Dobiáše
Jiří Jiráček

Svědek posledního rozloučení s Ferdinandem Peroutkou promlouvá. Zvukový záznam z pohřbu velkého novináře
Jiří KřesťanRichard Mahel

Hledání a tápání vznikající levicové opozice v Československu koncem 80. let a její aktivitu v listopadových dnech 1989. Pohled na reformní proud uvnitř komunistické strany
Emil Voráček

Archivní fondy

Významné osobnosti ruské a ukrajinské emigrace v zrcadle osobních fondů uložených v Národním archivu
Lenka Kločková

Ruská pomocná akce v zrcadle archivních fondů uložených v Národním archivu v Praze
Lenka KločkováHelena Nováčková

Životní osudy evangelického faráře Jana Jelínka
Lenka Kločková

Úřad říšského protektora – Pověřenec pro organizace (originály a opisy nadačních listin a stanov) (1621) 1939–1945 (1951)
Leoš Zich

Association Olga Havel Branche helvétique (Asociace Olgy Havlové, švýcarská pobočka)
Zora Machková

Archivní fond Státní úřad plánovací I 
Adam Zítek

Zprávy

Národní archiv v roce 2019
Eva Drašarová

Dobrodošli v Ljubljanu, aneb slovinské archivnictví očima českého badatele
Jan Krlín

Literatura

Čornejův Žižka – Žižkův Čornej?
Jiří Křesťan

Kniha o Zdeňkovi Brtnickém z Valdštejna mezi biografií a rozborem cestopisu
Lukáš M. Vytlačil

Císařští hudebníci v účtech dvora Rudolfa II.
Lukáš M. Vytlačil

Mansfeld a dobytí Plzně roku 1618
Lukáš M. Vytlačil

José Burgés: 1696 A Picture of the Pious Schools in Central Europe at the end of the XVII century
Václav Bartůšek

Johnsonův Mozart aneb jak nepsat biografii
Lukáš M. Vytlačil

Josef Stepling (1716–1778) v jeho biografiích a bibliografiích
Václav Bartůšek

Tři díly zajímavé literárně historické edice Cerroniho díla
Václav Bartůšek

Rodinné zázemí a životní rytmus moravského historika Bedy Dudíka optikou výzkumu každodennosti a sociálních dějin. K publikaci Emy Šimkové Život a osobnost Bedy Dudíka (1815–1890) pohledem jeho deníků, vydané v roce 2018 v Olomouci
Richard Mahel

Heuristicky kvalitně zpracovaná monografie o rakouských dějinách v období 1918–1938
Miroslav Šepták

Mihola, Jiří – Pehr, Michal: Lidově, národně, křesťansky. K dějinám Československé strany lidové (KDU-ČSL) 1919–2019
Bohumil Lukeš

Zdařilá monografie o životě rakouského kancléře Rudolfa Ramka
Miroslav Šepták

Zdařilá kniha o každodennosti bratislavské umělecké bohémy
Miroslav Šepták

Vytlačil, Lukáš M. (ed.): Kronika obce Kačice 1932–1939
David Hubený

Úřady oberlandrátů v systému okupační správy Protektorátu Čechy a Morava a jejich představitelé
Vojtěch Šustek

Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava, sv. 3
Monika Sedláková

Konečný, Karel: Československá strana lidová v období nastupující normalizace 1969–1972
Václav Ryneš

Česká historiografie v letech 1948–1963 pohledem polského dějepisce
Jiří Křesťan

Lorenc Alojz: Je štátny prevrat, na víkend domov neprídem…
Václav Ryneš