3-1995

Sborník Paginae historiae, vydávaný Národním archivem (tehdy ještě Státním ústředním archivem) od roku 1992, zaujímá mezi periodiky vydávanými archivem čestné místo. Je pokusem o navázání na slavnou minulost odborných časopisů předchůdců současného Národního archivu z období první republiky, zejména Sborníku Archivu Ministerstva vnitra a Zpráv Českého zemského archivu, které si ve své době získaly velké renomé. 

Obsah čísla

 Obsah

Hospodářské dějiny

JEDNOTA PRO POVZBUZENÍ PRŮMYSLU V ČECHÁCH
Alexandra Špiritová

ČESKÁ TRŽNICE PLODIN A VÝROBKŮ A POKUSY O ZALOŽENÍ BURZY V PRAZE
Eva Drašarová

K VÝVOJI SPRÁVNÍCH STRUKTUR SOUKROMÝCH SOCIETÁRNÍCH INSTITUCÍ VE DRUHÉM A TŘETÍM DECENIU 20. STOLETÍ (STATUTÁRNÍ I DALŠÍ ORGÁNY AGRÁRNÍ BANKY 1911–1929)
Jiří Novotný – Jiří Šouša

Politické otazníky 1. Československé republiky

ZJIŠŤOVÁNÍ NÁRODNOSTI JAKO PROBLÉM STATISTICKÝ A POLITICKÝ (ZKUŠENOSTI ZE SČÍTÁNÍ LIDU ZA PRVNÍ REPUBLIKY)
Jaroslav Bubeník – Jiří Křesťan

PUČ V ŽIDENICÍCH A NÁRODNÍ OBEC FAŠISTICKÁ V ROCE 1933
Vojtěch Blodig

Materiály

KE STÁTNÍ A ZEMSKÉ SYMBOLICE ČESKÉHO STÁTU V OBDOBÍ 1526-1918
Milan Hlinomaz

SOUPIS  MATRIK  ŽIDOVSKÝCH  NÁBOŽENSKÝCH  OBCÍ  V ČECHÁCH – III. ČÁST
Zlatuše KukánováLenka Matušíková