15-2007

Obsah čísla

 Obsah + tiráž

Studie

Karel Kálal (1860-1930). Materiální a myšlenkový svět příslušníka „střední vrstvy“ na přelomu 19. a 20. století.
Andrea Šulcová

Menšinové muzeum v Praze
Monika Sedláková

Ústřední matice školská v letech 1918–1951
Karel Řeháček

Korutanský plebiscit 1920
Jan Krlín

Kardinálský klobouk pro Karla Kašpara
Zlatuše Kukánová

Pokus StB o kompromitaci arcibiskupa Berana v Ostašově
Peter Dinuš

Jaromír Čelakovský jako editor. Plány a realita v editorském díle Jaromíra Čelakovského a otázka vzniku diplomatáře Kutné Hory
Vojtěch Vaněk

Materiály

Listy z památníků ve Wunschwitzově sbírce (Soupis a edice)
Klára Woitschová

Novohradská židovská matrika 1800–1876 (1878)
Jiří Oesterreicher

Výslechy generálů Rudolfa Viesta a Jána Goliana při poslední kampani německé propagandy v protektorátním tisku
Pavel Suk

Zprávy

Národní archiv v roce 2006
Eva Drašarová

Publikační činnost Národního archivu a jeho pracovníků za rok 2006
Anna Vindušková

Rukopis Pražské rodomské prefektury
Jan Podškubka

Soudní spis Dr. Milady Horákové a spol.
Alena NoskováAlena Šimánková

Digitalizace církevních listin v rámci evropského projektu Monasterium
Jitka Křečková

Projekt dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu
Zdeňka Kokošková

Informatika a konference Národního archivu
Miroslav Kunt

Program VISK „Veřejné informační služby knihoven“ v knihovně Národního archivu
Dagmar SpáčilováVáclav Bartůšek

Seminář a výstava k 375. výročí příchodu piaristů do českých zemí
Václav Bartůšek

„Reflexe a sebereflexe ženy v české národní elitě 2. poloviny 19. století“ –
Milan Vojáček

Ve středu zájmu veřejnosti: Generál Alois Eliáš
Jiří Křesťan

Mezinárodní vědecké sympozium „České archivy a prameny k dějinám zahraničních čechů“
Jiří Křesťan

IV. týden zahraničních čechů praha, září 2006
Jiří Křesťan

Pragmatické písemnosti vkontextu právním a správním
Jan Kahuda

K výstavě „Doba vlády Karla IV. a jeho rodiny v archivních dokumentech“ a její prostorové prezentaci v Národním archivu
Denko Čumlivski

Neveřejné úzkorozchodné dráhy v Čechách
Vladimír Waage

Soupis vedut vzniklých do roku 1850
Martina Jeránková

Report on Archives Intheenlarged European Union
Jiří Křesťan

České vydání románu Alexandra Dumase st. „Rytíř Desainte-Hermine“
Jan Kahuda

Ivo Barteček – Zdeněk Šamberger
Jiří Křesťan