13-2005

Sborník Paginae historiae, vydávaný Národním archivem (tehdy ještě Státním ústředním archivem) od roku 1992, zaujímá mezi periodiky vydávanými archivem čestné místo. Je pokusem o navázání na slavnou minulost odborných časopisů předchůdců současného Národního archivu z období první republiky, zejména Sborníku Archivu Ministerstva vnitra a Zpráv Českého zemského archivu, které si ve své době získaly velké renomé. Nyní přinášíme číslo z roku 2005.

Obsah čísla

 Obsah + tiráž

Studie

Počátky apelačního soudu v Čechách a jeho personální obsazení 1548-1627
Jaroslava Hausenblasová

Dr. Josef Pluhař – kancléř a vyslanec řádu Maltézských rytířů. (K navázání diplomatických styků s Československem v roce 1939)
Zlatuše Kukánová

Hromadné exekuce v Berlíně – Plótzensee
(7.–13. září 1943)
Vladimír Černý František Vašek

Obraz boleslavského vikariátu ve vizitačních protokolech z let 1670 a 1696
Pavel R. Zahradník

Seznamy představených kapucínských klášterů podřízených provincialátu v Praze (1599–2005)
Pacifik M. Matějka