8-2000

Sborník Paginae historiae, vydávaný Národním archivem (tehdy ještě Státním ústředním archivem) od roku 1992, zaujímá mezi periodiky vydávanými archivem čestné místo. Je pokusem o navázání na slavnou minulost odborných časopisů předchůdců současného Národního archivu z období první republiky, zejména Sborníku Archivu Ministerstva vnitra a Zpráv Českého zemského archivu, které si ve své době získaly velké renomé. 

Obsah čísla

 Obsah + tiráž

SLOVO ÚVODEM
Vácslav Babička

BAROKNÍ ŠKOLNÍ HUMOR 17. A 18. STOLETÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH
Václav Bartůšek

STAVOVSKÝ REGISTRÁTOR A ARCHIVÁŘ VINCENC PETR ERBEN
Zdeňka Kokošková

RODINNÝ ARCHIV TOSKÁNSKÝCH HABSBURKŮ VYDÁVÁ SVĚDECTVÍ: PRAMENY K LUDVÍKU SALVÁTORU TOSKÁNSKÉMU
Eva Gregorovičová

PŘÍPAD UČITELE JOSEFA KRÁLE
Alexandra Špiritová

VELRYBA V PRAZE
Milena Secká

STALO SE. NA KONCI MILOSTIVÉHO LÉTA 1900
ÚSMĚVNÉ POVÍDÁNÍ O TOM, CO SE PŘIHODILO KONCEM POSLEDNÍHO ROKU 19. STOLETÍ, SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KU KRÁLOVSKÉMU HLAVNÍMU MĚSTU PRAZE
Eva Drašarová

AFÉRY AGRÁRNÍ STRANY SOUVISEJÍCÍ S PROVÁDĚNÍM POZEMKOVÉ REFORMY
Jana Pšeničková

OSUDY ČESKÉ KOLONIE NA TAHITI (1924-1938)
Jiří Křesťan

DVĚ KAPITOLKY Z DĚJIN BÝVALÉHO ARCHIVU ZEMĚ ČESKÉ
Alena Pazderová

POKYNY AUTORŮM