21/2-2013

Monografické číslo připravené při příležitosti blížícího se 60. výročí vzniku našeho archivu. Pod názvem Archivní vzpomínání je vydáván soubor rozhovorů s bývalými pracovníky archivu, z nichž většina s ním spojila celoživotní profesní kariéru a mnoho z nich se podílelo už na jeho vzniku v roce 1954. Rozhovory byly vedeny podle jednotné metodiky. Jejich cílem bylo v prvním plánu sledování profesní kariéry jednotlivých archivářů, často v širších souvislostech. Jejich soustředění snad může být zajímavým podkladem pro poznání historie našeho archivu. Vedle monografické části obsahuje číslo ještě tři materiálové studie: Petr Mareš přibližuje krajské mustrunky a krajské musterhery v organizaci vojenské správy předbělohorských Čech, Martin Šámal policejní výslech cestovatele Emila Holuba a Milan Šimůnek projekty pražské pouliční dráhy z let 1875–1955 ve fondech Národního archivu.

Obsah čísla

 Obsah + tiráž

Monografická část

Archivní vzpomínání. Úvodem k monografické části
Mikuláš Čtvrtník

Redakční poznámka 

STÁTNÍ ÚSTŘEDNÍ ARCHIV VE SVĚTLE VZPOMÍNEK SVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Rozhovor s prom. hist. Ruth Ballnerovou
Jan Kahuda

Rozhovor s PhDr. Karlem Beránkem
Tomáš KalinaJan Kahuda

Rozhovor s prom. hist. Věrou Beránkovou
Jan Kahuda

Vzpomínka Mgr. Karla Bolomského
Tomáš KalinaJan Kahuda

Rozhovor s PhDr. Eliškou Čáňovou
Jan Kahuda

Rozhovor s PhDr. Lidmilou Frankovou, CSc
Jiří Křesťan Jan Kahuda

Rozhovor s PhDr. Věrou Helešicovou
Mikuláš ČtvrtníkJan KahudaMichaela KubišováKarolína ŠimůnkováJosef Žabka

Rozhovor s PhDr. Růženou Hlušičkovou, CSc
Mikuláš Čtvrtník

Rozhovor s Věrou Janíkovou, prom. hist.
Josef ŽabkaJan Kahuda

Rozhovor s PhDr. Ludmilou Kubátovou
Jan Kahuda

Rozhovor s PhDr. Alenou Noskovou
Michaela Kubišová

Rozhovor s prom. hist. Karlem Novotným
Eva DrašarováJan Kahuda

Rozhovor s Mgr. Marií Stupkovou
Michaela KubišováEva Drašarová

Rozhovor s prom. hist. Ludmilou Špétovou
Jan Kahuda

Rozhovor s Mgr. Alexandrou Špiritovou
Mikuláš Čtvrtník Jan Kahuda

Vzpomínka prom. hist. Ivana Šťovíčka, CSc
David Hubený

Rozhovor s PhDr. Josefem Žabkou
Mikuláš ČtvrtníkKarolína Šimůnková

STÁTNÍ ÚSTŘEDNÍ ARCHIV A JEHO PŮVODCI VE VZPOMÍNKÁCH

Rozhovor s Mgr. Zdenou Benešovou
Mikuláš ČtvrtníkKarolína Šimůnková

Rozhovor s Jarmilou Schlöglovou
Mikuláš ČtvrtníkJosef Žabka

Materiály

Krajské mustrunky a krajští mustrheři v organizaci vojenské
správy předbělohorských Čech (1565–1618)
Petr Mareš

Policejní výslech cestovatele dr. Emila Holuba
Martin Šámal

Projekty pražské pouliční dráhy 1875 až 1955 ve fondech
Národního archivu
Milan Šimůnek

Zprávy

60. ročník soutěže vzpomínkových, historických a dokumentačních prací
Maria Chaloupková

Slavnostní prezentace Průvodce po Rakouském státním archivu ve Vídni pro českého návštěvníka
Jan Kahuda

Literatura

Jiří Křesťan: Zdeněk Nejedlý, politik a vědec v osamění
Vítězslav Sommer

Průvodce po Rakouském státním archivu ve Vídni pro českého návštěvníka
Václav Bartůšek

Robert Gerwarth: Reinhard Heydrich. Hitlerův kat
Monika Sedláková

Fotografie

Obrazová příloha