5-1997

Sborník Paginae historiae, vydávaný Národním archivem (tehdy ještě Státním ústředním archivem) od roku 1992, zaujímá mezi periodiky vydávanými archivem čestné místo. Je pokusem o navázání na slavnou minulost odborných časopisů předchůdců současného Národního archivu z období první republiky, zejména Sborníku Archivu Ministerstva vnitra a Zpráv Českého zemského archivu, které si ve své době získaly velké renomé. 

Obsah čísla

Tiráž

OPAVSKO A OPAVŠTÍ PŘEMYSLOVCI ZA VLÁDY POSLEDNÍCH LUCEMBURKŮ
Jana Konvičná

PEČEŤ FRANKENŠTEJNSKÉHO HEJTMANSTVÍ
Pavel Sedláček

METTERNICH A BALETNÍ REFORMÁTOR NOVERRE
Jaroslava Hoffmannová

NĚKOLIK POZNÁMEK K POJETÍ „ČESKÉ OTÁZKY” U ERNESTA DENISE
Vladimír Šibrava

ODRAZ PŘÍPRAVY A ROZPOUTÁNÍ PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY V ČESKÉ POŠTOVNÍ PŘEPRAVA
Alexandra Špiritová

PROJEVY VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH V LETECH l9l7-l9l8l
Jan Krlín

TZV. ŠKOLSKÉ FONDY A JEJICH MANIPULAČNÍ SYSTÉMY
Pavla Burdová

DR. JAROSLAV PROKEŠ, ARCHIVÁŘ, HISTORIK, UČITEL, MEDAILÓN K l00. VÝROČÍ NAROZENÍ
Josef Kollmann

O BÝVALÝCH PANSKÝCH SÍDLECH V KOJŠICÍCH U PETROVIC, OKRES KLATOVY
Jiří Úlovec

SOUPIS MATRIK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ NA MORAVĚ
Zlatuše Kukánová Lenka Matušíková